Lekeplassutstyr – Fagkurs

Andre arrangementer

Inspektørkurs lekeplass

Introduksjonskurs lekeplassinspektør

Introduksjonskurs for lekeplasskontrollører

Vi avholder introduksjonskurs for lekeplasskontrollører 4. og 5. mars i Drammen – følg med for ytterligere detaljer om program og...