2024

Formål
Prisen Årets idrettsanlegg har som formål å hedre de gode idrettsanleggene som bygges i Norge, synliggjøre engasjementet og vise mulighetene som skapes gjennom brukermedvirkning, innovasjon og bærekraft.

Gjennom å sette søkelys på de vellykkede anleggene skal prisen fungere som en inspirasjon for fremtidige anleggsbyggere og prisen skal vise frem den store bredden i anlegg som bygges.

Prisen består av en plakett og 30 000 kroner.

Kriterier

Idrettsanleggsprisen vil bli tildelt et idrettsanlegg som bidrar til idrettsglede for alle, og som inspirerer flere til å bli med i idretten. I tillegg til å fylle de idrettslige behovene på en fremragende måte skal anlegget fungere som en naturlig møteplass i lokalmiljøet hvor alle er velkomne.

I vurderingen av søknadene vil juryen blant annet vektlegge:

  • Hvordan brukerne er inkludert i planleggingen av anlegget
  • At anlegget er tilpasset den planlagte aktiviteten på god måte og at anlegget er godt tilrettelagt for alle brukergrupper
  • At anlegget er inkluderende og fungerer som en god møteplass på tvers av kjønn, alder og funksjonsnivå
  • At anlegget har en god arkitektonisk utforming og et godt samspill med omkringliggende miljø
  • At bærekraft er vektlagt i beliggenhet, materialvalg og i valg av energiløsninger
  • At det er valgt kostnadseffektive løsninger under bygging og i driftsfasen

 

Juryen

Denne prisen er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund, Kultur- og likestillingsdepartementet og BAD, PARK og IDRETT. Juryen består av to kandidater fra hver av de tre organisasjonene.

Søknadsprosedyre

Anlegget skal være godkjent for spillemidler og være ferdigstilt når det søkes. Anlegget skal ikke være mer enn fem år gammelt. Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av anlegget i forhold til kriteriene og bilder. Anleggseier, kommuner og idretten kan søke.

Det kan søkes flere ganger.

Søknadsfrist 30. april 2024

Søknadsskjemaet finner du her

Del:

Hold deg oppdatert

Ved å abonnere på nyhetsbrev fra BPI godkjenner du vår personvernerklæring. Du kan når som helst melde deg av.