Lek2018-05-28T10:25:49+00:00

Om utvalg for lek

Siden Norsk Lekeplassforum ble en del av BAD, PARK OG IDRETT, har vi opprettet et eget utvalg for LEK. Dette er et rådgivende utvalg for styret i BPI.

Utvalget skal drøfte aktuelle tema og gi råd til styret i BPI i relevante saker (samarbeidspartnere og avtaler, høringer av forskrifter og standarder, saker fra sertifiseringskomitéen, med mer).

Utvalget skal komme med innspill til tema og innhold i kurs, anbefale aktuelle foredragsholdere mm.

Utvalget består av (på bildet fra venstre):

Anne Hinklev Hamouni, Oppegård kommune

Morten Anker-Nilssen (leder), Oslo kommune, styremedlem BPI

Thea Kvamme Hartmann, Snøhætta arkitekter

Tommie Nilsen, Kompan AS