Kursstige bad

Kursstige bad er en kursstige utarbeidet av BAD, PARK OG IDRETT og Fagforbundet.

Målsetting: Gi ansatte i bade- og svømmeanlegg en formell målbar kompetanse på drift og vedlikehold.

Hensikt: Gi eiere og drivere av bade- og svømmeanlegg en opplæringsplan som tilfredsstiller forskriftenes krav om tilfredsstillende opplæring i opplæringslovens §9.

Infofolder Kursstige BAD

LIVREDNING OG BEREDSKAP:

De instruktører som er utdannet av BPI og badelandene.no kan arrangere kurs på egen arbeidsplass. Avtale om dette skal gjøres med sekretariatet i BPI.

Stilling Kurs Hvem Hva Kompetanse
Hovedinstruktør Hovedinstruktørkurs og utdanning i NRR/BPI/badelandene.no Utvalgt av styrene i bandelandene.no og BPI/Fagforbundet Må sertifiseres av annen hovedinstruktør Kan utdanne instruktører
Instruktør Instruktørkurs i livredning og beredskap Erfarne badevakter, skiftledere, instruktører 24t

Instruktør NGF og DHLR, Livredning/Sikkerhet i badet, metodikk, pedagogikk, teori og praksis i vann

Kan holde både Livredning og beredskap, NGF, DHLR og Lærerkurs

Godkjent som modul i «Kursstige bad»

Badevakt/badevert Livredning og beredskap Ansatte i svømmehall, kommune 16t inkl livreddertest

Terori og praksis i vann

Kan jobbe som badevakter/ badeverter

Modul i «Kursstige bad»

Lærer Lærerkurs Lærere, annet pedagogisk personale 4/6t inkl forenklet test

Teori og praksis i vann

Kan ha oppsyn med elever i svømmehallen