Kursstige bad

Kursstige bad er en kursstige utarbeidet av BAD, PARK OG IDRETT og Fagforbundet.

Målsetting: Gi ansatte i bade- og svømmeanlegg en formell målbar kompetanse på drift og vedlikehold.

Hensikt: Gi eiere og drivere av bade- og svømmeanlegg en opplæringsplan som tilfredsstiller forskriftenes krav om tilfredsstillende opplæring i opplæringslovens §9.

Infofolder Kursstige BAD

LIVREDNING OG BEREDSKAP:

De instruktører som er utdannet av BPI og badelandene.no kan arrangere kurs på egen arbeidsplass. Avtale om dette skal gjøres med sekretariatet i BPI.

Kursoversikt