Kursstige bad

Kursstige bad er utarbeidet av BAD, PARK OG IDRETT, Badelandene og Fagforbundet.

Målsetting: Gi ansatte i bade- og svømmeanlegg en formell målbar kompetanse på drift og vedlikehold.

Hensikt: Gi eiere og drivere av bade- og svømmeanlegg en opplæringsplan som tilfredsstiller forskriftenes krav om tilfredsstillende opplæring i henhold til opplæringslovens §9. Og oppdatert kompetanse innenfor sine arbeidsområder.

Kursstige Bad inneholder følgende kursmoduler:

Fagdag bad:

1 dags kurs med fokus på:

• introduksjon til de øvrige modulene i kursstigen

• de ulike fagene en møter i bade- og svømmeanlegg

• helhetsforståelse for drift av bade- og svømmeanlegg til det beste for brukerne

• betydningen av gode rutiner og aktiv bruk av internkontroll som styringsverktøy

• relevante lover og forskrifter som gjelder i anleggene

 

Drift/internkontroll med HMS og FDV:

2 dagers kurs med fokus på:

• aktuelle lover og forskrifter samt innføring i begrep og forkortelser som benyttes i bransjen

• internkontroll som arbeidsredskap for gode rutiner og avviksrapportering

• gjennomføring av risikoanalyse og utarbeidelse av handlingsplan

• utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsplan, dags-, periode- og årsplan

• håndtering av uønsket adferd, vold, seksuell trakassering og ran

 

Renhold:

2 dagers kurs med fokus på:

• aktuelle lover og forskrifter av betydning for renhold og hygiene

• PH-skalaen og virkningene av ulike sure og alkaliske produkter

• hvordan ulike rengjøringsprodukter, utstyr og metoder påvirker arbeidsmiljø, bygning, konstruksjoner og overflater (FDV)

• oppsett av renholdsplan, kvalitetssikring av renholdet som en del av internkontrollen

 

Vannbehandling:

2 dagers kurs med fokus på:

• aktuelle lover og forskrifter som gjelder krav til vannbehandling og kvaliteten på vannet

• hva som påvirker vannkvaliteten, og hvilke tiltak som må til for å oppnå optimal kvalitet

• rensemetoder, systemer og komponenter som brukes i vannbehandlingen, og hvordan disse brukes ved avvik fra kravene til vannkvalitet

• drifts- og vedlikeholdsrutiner for vannbehanding som påvirker både HMS og FDV

 

Service – fornøyde badegjester:

2 dagers kurs med fokus på:

• kundegrunnlag og kundetilfredshet

• informasjon, servicearenaer, merking og skilting

• kommunikasjon – både internt og mot gjestene

• ord, uttrykk og stemmeleie

• klagebehandling

• hvordan man blir et godt team

 

Klima og ventilasjon:

2 dagers kurs med fokus på:

• aktuelle lover og forskrifter

• prinsipp og grunnlag for ventilasjon, oppbygging og vedlikehold av ventilasjonsanlegg, SD-anlegg, mollierdiagrammet, hvordan lufttemperatur og vanndampinnhold påvirker luften

• luftens påvirkning på bygningen og konstruksjoner, energiøkonomi og beregninger og ENØK-tiltak

• relativ luftfuktighet, duggpunkt og andre aktuelle parametere

 

Livredning og beredskap (grunnkurs):

2 dagers kurs med fokus på:

• teoretiske og praktiske øvelser i redningsteknikker på land og i vann

• Bruk av hjertestarter

• gjennomføring av livreddertesten

• norm for sikkerhet utarbeidet av BAD, PARK OG IDRETT og Badelandene.no

• alarmplan og brannalarmplan

• håndtering av vold, seksuell trakassering og ran

• kurset er i tråd med retningslinjer gitt av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR)

• I tillegg tilbys lærerkurs, som er et separat kurs på hhv 4 eller 6 timer. I tillegg kan man delta på følgende: Instruktørkurs

Instruktørkurs i livredning og beredskap:

3 dagers kurs med fokus på:

• pedagogikk, formidling og kursledelse

• praktisk gjennomføring av kurs

• teoretiske og praktiske øvelser i redningsteknikker på land og i vann

• juridiske forhold

• alarmplaner, risikovurdering og tilsynsteknikker

• stressreaksjoner

Instruktørsamling:

1,5 dagers samling for instruktører i Livredning og beredskap med fokus på:

• oppdatering av kunnskap

• Erfaringsutveksling

• teoretiske og praktiske øvelser i redningsteknikker på land og i vann

• livredningstesten

• instruktører plikter å delta på minimum en samling annet hvert år for å beholde autorisasjonen sin

Kursene gjennomføres i samarbeid med Fagforbundet og badelandene.no

 

LIVREDNING OG BEREDSKAP:

De instruktører som er utdannet av BPI og badelandene.no kan arrangere kurs på egen arbeidsplass. Avtale om dette skal gjøres med sekretariatet i BPI.

Stilling Kurs Hvem Hva Kompetanse
Hovedinstruktør Hovedinstruktørkurs og utdanning i NRR/BPI/badelandene.no Utvalgt av styrene i badelandene.no og BPI/Fagforbundet Må sertifiseres av annen hovedinstruktør Kan utdanne instruktører
Instruktør Instruktørkurs i livredning og beredskap Erfarne badevakter, skiftledere, instruktører 24t

Instruktør NGF og DHLR, Livredning/Sikkerhet i badet, metodikk, pedagogikk, teori og praksis i vann

Kan holde både Livredning og beredskap, NGF, DHLR og Lærerkurs

Godkjent som modul i «Kursstige bad»

Badevakt/badevert Livredning og beredskap Ansatte i svømmehall, kommune 16t inkl livreddertest

Terori og praksis i vann

Kan jobbe som badevakter/ badeverter

Modul i «Kursstige bad»

Lærer Lærerkurs Lærere, annet pedagogisk personale 4/6t inkl forenklet test

Teori og praksis i vann

Kan ha oppsyn med elever i svømmehallen

Del:

Kommende arrangementer

Ingen arrangement funnet!

Hold deg oppdatert

Ved å abonnere på nyhetsbrev fra BPI godkjenner du vår personvernerklæring. Du kan når som helst melde deg av.