Om oss

Hva er BAD, PARK OG IDRETT?

BAD, PARK OG IDRETT ble stiftet 7. april 1978. Sekretariatet holder til på Norges idrettshøgskole i Oslo.

BAD, PARK OG IDRETT er en landsomfattende, åpen medlemsorganisasjon som arbeider for en fremtidsrettet utvikling innen fagområdene park, idrett, friluftsliv og bad.

BAD, PARK OG IDRETT arbeider med formidling av informasjon, faglig utvikling og kompetanseheving for personer som er tilknyttet fagområdene, og har erfaring med kursing i vedlikehold, drift, administrasjon og nytenkning innen bad-, park- og idrettsanleggssektoren.

Fothergilla_major_hostfrukt1BAD, PARK OG IDRETT sin virksomhet er hovedsaklig basert på gjennomføring av kurs, konferanser, temadager, seminar, messer, kollegatreff og nettverksbygging generelt. Vi arbeider også med forskningsprosjekter innenfor fagområdet bade-, park-, idretts- og friluftsanlegg.

BAD, PARK OG IDRETT samarbeider med flere internasjonale foreninger i Skandinavia og Europa. Samarbeidet gjør at vi har muligheten til å følge med på utviklingen som skjer i verden. Vi får nye innfallsvinkler og ideer som blir videreformidlet til medlemmene av organisasjonen.

BAD, PARK OG IDRETT arbeider for:

  • Fremtidsrettet utvikling innenfor fagområdet
  • Riktig og funksjonell tilrettelegging av anlegg og arealer for fysisk aktivitet, rekreasjon og friluftsformål.
  • Samling og formidling av informasjon om sektoren.
  • Iverksetting av kompetansefremmende tiltak.
  • Å initiere og videreutvikle nasjonalt og internasjonalt samarbeid.
  • Fremme det faglige miljøet i offentlig, privat og frivillig sektor.

VÅR VISJON: MED KUNNSKAP OG LYST

Hovedmål for 2021-2023:

bandybarn_16311BAD, PARK OG IDRETT skal samle og formidle etterspurt kompetanse

Delmål for 2021-2023:

BAD, PARK OG IDRETT skal være ledende på kunnskapsformidling innen sine fagområder.

BAD, PARK OG IDRETT skal tilby gode arenaer for kunnskaps- og erfaringsutveksling.

BAD, PARK OG IDRETT skal være en synlig og aktiv aktør innen sine fagområder – bad, park og idrett.

Klikk her for å se vår interaktive brosjyre