Velkommen 2016-11-23T14:20:36+00:00

Stilling ledig: Fagleder park og gravplass

Sandnes er inne i en spennende utvikling. Både i sentrum og i nye boligfelt skal flere større byrom/grøntanlegg planlegges og bygges de nærmeste årene. Stillingen som fagleder park og gravplass innebærer det overordnede fagansvaret for kommunens byrom, parker, friområder, lekeplasser og gravplasser.

Se fullstendig utlysning

Frist: 9. juli 2018

For mer informasjon, kontakt: Ane Kristine Rostrup tel: 901 88 566

Stilling ledig: BAD, PARK OG IDRETT søker ny medarbeider

Vår prosjektleder gjennom mange år går over i ny stilling i organisasjonen, og vi søker derfor etter en dyktig og serviceinnstilt medarbeider som kan følge opp vår kursportefølje, og være i utstrakt kontakt med våre medlemmer.

Se fullstendig utlysning

Frist: 13. august 2018

For mer informasjon kontakt: Helene Bugge, +47 481 15 299, badparkogidrett@nih.no

Ny brosjyre – OM BPI

Klikk på bildet for å se brosjyren vår.

Sluttfinansiering av oversettelsen: NS EN 1176 – 1177 Lekeplassutstyr og underlag

For planlegging, bygging og drift av barns lekeområder er de to standardene NS-EN 1176 og 1177 «Lekeplassutstyr og underlag» et vesentlig grunnlagsdokument. Standardene benyttes av både kommunal og privat sektor; dvs. produsenter, planleggere, montører, inspektører og driftspersonell for å bygge, vedlikeholde og kontrollerer lekeapparatene.

Vi trenger hjelp til sluttfinansieringen av oversettelsen. Dersom ditt firma, eller din kommune kan tenke seg å bidra, send mail til badparkogidrett@nih.no blir vi veldig takknemlige.

Forespørsel om økonomisk støtte til oversettelsen av NS1176 og 1177