Velkommen2016-11-23T14:20:36+00:00

Årets Idrettsanlegg 2019

Prisen Årets idrettsanlegg er et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund, Kulturdepartementet og BAD, PARK og IDRETT.

Prisen skal deles ut under BAD, PARK OG IDRETT’s landsmøte 20.-21. mai 2019.

Prisen Årets idrettsanlegg tildeles idrettsanlegg som innbyr til organisert og uorganisert aktivitet. Anlegget skal være av høy kvalitet, og være en miljøfaktor av både fysisk og sosial karakter. Prisen Årets idrettsanlegg består av en plakett i tillegg til diplom og kr 30 000. Plaketten skal senere monteres på et hensiktsmessig sted på anlegget. Prisen tildeles anleggseieren. Anlegget skal være godkjent for spillemidler, og ferdigstilt når det søkes. Anlegget skal ikke være mer enn fem år gammelt. Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av anlegget i forhold til kriteriene og bilder av anlegget. Anleggseiere, kommuner og idretten kan søke. Det kan søkes flere ganger.

Du finner elektronisk søknadssjema her: Søknadsskjema Årets Idrettsanlegg 2019

Mer informasjon: Alice C. Boyd, daglig leder BAD, PARK og IDRETT: badparkogidrett@nih.no
Frist 1. mars 2019.

Energiseminar – seminar for deg som vil drifte badet eller isanlegget på en fornuftig måte!

ENERGISEMINAR:
– spar energi
– skap mer aktivitet
– gjør anlegget mer attraktivt

I Norge er det ca. 820 bade- og svømmeanlegg, nesten 50 Ishaller og rundt 1.000 idretts – og erbrukshaller
Dette er kompliserte bygg både å prosjektere og drifte som både krever mye energi og høy kunnskap for at
driftsbudsjettene skal imøtekommes. BPI arrangerer dette seminaret for at du som anleggseier/byggherre skal få økt kompetanse i både
planlegging, måling, bestilling, investering og finansiering av energitiltak som gjør at ditt anlegg kan driftes
bedre, lettere, mer miljøvennlig og til en lavere kostnad. Les hele programmet her: Program Energiseminar 2018

Nettpåmelding fungerer ikke

Vi opplever for tiden problemer med vår kurspåmelding på nett. Intil videre skjer derfor all påmelding via e-post til badparkogidrett@nih.no

Vi beklager de ulempene dette måtte medføre – og vi jobber med saken!

Foredrag fagdag Rulleskianlegg 2018

Foredragene fra fagdagen finner du her