Velkommen 2016-11-23T14:20:36+00:00

Snart vår, og tid for strandrydding!

Gjør deg klar for NRK sin plastaksjon

Når NRK dekker den årlige strandryddedagen 5.mai vil rekordmange ha fokus på forsøpling av havet. Les deg opp og få tips til hvordan du kan hindre overforbruk av plast og plast på avveie.

Hvert minutt havner 15 tonn plast i havet. En stor andel kommer fra land som ikke har velfungerende avfallsordninger. I Norge har vi heldigvis gode systemer for avfallshåndtering. Det å ha gode avfallssystemer og kildesortere avfallet vårt er det viktigste vi kan gjøre for å forebygge forsøpling og plast i havet. Likevel ender for mye avfall opp som forsøpling. Ifølge Strandrydderapporten 2017, stammer 45 % av avfallet fra personlig forbruk. Det betyr at det er mye hver og en av oss kan gjøre for å unngå avfall på avveie. Les mer

Jubileumsseminar m/kåring av Årets Idrettsanlegg 2018

Programmet er klart!

Jubileumsseminar 2018

Meld deg på

Påmeldingsfrist: 22. mars

Under Jubileumssemiaret kårer vi Årets Idrettsanlegg 2018. Det er kommet inn mange gode søknader, og juryen holder på å avslutte arbeidet.

Foredrag: Workshop Nye typer anlegg

Foredragene fra Workshop Nye typer anlegg finner du her