Velkommen2019-01-07T12:48:19+02:00

Arrangere Landskonferanse 2021 eller 2023?

 

NAML inviterer til Nordisk konferanse om bærekraft i grøntanleggssektoren

Velkommen til Nordisk konferanse om bærekraft i grøntanleggssektoren.

Her kan du høre mer om verdens første fossilfrie byggeplass (Olav den V gate) fossilfri drift og vedlikehold, bærekraftstiltak hos nordiske anleggsgartnere, bærekraft på timeplanen, gjenbruk og bærekraftige innovasjoner.

Utviklingen går raskt, benytt muligheten til en oppdatering på fremtidens viktigste krav til grøntanleggsektoren, meld deg på i dag!

Se program med påmelding her: Program

Standard på høring: Blågrønn faktor

Den nye standarden skal bidra til gode, klimatilpassede uterom med vegetasjon og vann. Norsk Standard for blågrønn faktor er nå på høring.

Med Norsk Standard for blågrønn faktor (BGF) vil det bli enklere for kommuner å stille krav om klimatilpasninger i nye byggeprosjekter. I byggeprosjekter finnes det et bredt spekter av virkemidler for et sunnere utemiljø og klimatilpasning, men de blir ikke alltid valgt. Blågrønn faktor (BGF) skal bidra til at det oftere velges naturbaserte løsninger.

Les mer

Høringsfrist: 29. oktober

Informasjon om kunstgress og granulat

Her ligger informasjon og foredrag fra flere av våre kurs og samlinger, nå sist: Workshop – kunstgress ny forskrift granulat.

Kunstgress

Miljødirektoratet foreslår ny forskrift for håndtering av gummigranulat

Miljødirektoratet sender utkast til ny forskrift om etablering og drift av idrettsbaner som bruker plastholdig løst fyllmateriale på høring. Forskriften skal inneholde krav til etablering og drift av idrettsbaner som bruker plastholdig løst fyllmateriale. Disse kravene kan redusere utslippene av gummigranulat og annet løst plastholdig fyllmateriale med opptil 98 prosent.

Du finner nærmere informasjon om høringen her: Forskrift for håndtering av gummigranulat

Høringsfrist: 31. oktober 2019.

Informasjonsmøte om lekeplassutstyr

Til dere som er opptatt av sikkerheten ved lekeplasser og lekeplassutstyr

Skal vi etablere norsk standardiseringskomité for lekeplassutstyr?

Standard Norge inviterer til informasjonsmøte for å undersøke behovet for en norsk standardiseringskomité for lekeplassutstyr. En standardiseringskomite vil være et forum der medlemmene diskuterer forslag til utvikling av nye standarder, utarbeider kommentarer til standarder som er på høring, diskuterer fortolkning av gjeldende standarder og håndtere andre aktuelle (mer…)