Velkommen2019-01-07T12:48:19+01:00

Landskonferansen 2019

Programmet til landskonferansen 2019 er nå ferdig – klikk på lenke under for program, invitasjon og påmelding – Vi gleder oss til noen sosiale, inneholdsrike og kunnskapsrike dager i Trondheim!

For mer informasjon og program: BPI Landskonferansen 2019 program

Påmelding

Årets Idrettsanlegg 2019

Prisen Årets idrettsanlegg er et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund, Kulturdepartementet og BAD, PARK og IDRETT.

Prisen skal deles ut under BAD, PARK OG IDRETT’s landsmøte 20.-21. mai 2019.

Prisen Årets idrettsanlegg tildeles idrettsanlegg som innbyr til organisert og uorganisert aktivitet. Anlegget skal være av høy kvalitet, og være en miljøfaktor av både fysisk og sosial karakter. Prisen Årets idrettsanlegg består av en plakett i tillegg til diplom og kr 30 000. Plaketten skal senere monteres på et hensiktsmessig sted på anlegget. Prisen tildeles anleggseieren. Anlegget skal være godkjent for spillemidler, og ferdigstilt når det søkes. Anlegget skal ikke være mer enn fem år gammelt. Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av anlegget i forhold til kriteriene og bilder av anlegget. Anleggseiere, kommuner og idretten kan søke. Det kan søkes flere ganger.

Du finner elektronisk søknadssjema her: Søknadsskjema Årets Idrettsanlegg 2019

Mer informasjon: Alice C. Boyd, daglig leder BAD, PARK og IDRETT: badparkogidrett@nih.no
Utvidet frist: 15. mars 2019.

By i barnehøyde – gratis seminar

Oslo kommune v/Bymiljøetaten arrangerer dette seminaret – som er gratis!

Les her for program og annen info: By i barnehøyde_Program

Bymiljøetaten samler kloke og engasjerte mennesker til seminar på Sentralen i Oslo, for å diskutere barn og ungdoms plass i et byutviklingsperspektiv som tema. Dette vil være et inspirasjonsseminar, som kan legge gode føringer for hvordan vi jobber med byrommene i årene fremover.
Byutviklingsbyråden åpner, og gjennom dagen skal vi presentere flere inspirerende foredrag om hva barn og ungdom er opptatt av og eksempler på spennende byromstiltak.

Bindende påmelding OBS – Ved uteblivelse belastes påmeldte med 900kr.

BPI har fått ny medarbeider!

Natalie Fagergren, er 26 år, og kommer fra Trolhättan i Sverige. Hun flyttet til Norge i 2011, og bor i Oslo. Natalie er utdannet landskapsingeniør fra NMBU, og har under studietiden hatt utveksling ved Universität für Bodenkultur i Wien. Hun har tidligere jobbet som overkonduktør i NSB. Natalie er glad i grønne omgivelser og spesielt naturen. Hun er aktiv på fritiden med blant annet gruppetrening, løping og volleyball, og har en fortid som fotballspiller. Hun liker å ha mange baller i luften, og er veldig glad i mennesker. Hun gleder seg til å bli bedre kjent med BPIs medlemmer og samarbeidspartnere – og vi ønsker henne hjertelig velkommen som ny kollega!

 

Energiseminar Avlyst

På grunn av sykdom er Energiseminaret 6.-7. februar dessverre avlyst. Det vil bli satt fokus på energibruk, og driftsmetoder på vårt seminar «Drift og vedlikehold av  idrettsbygg og idrettsanlegg» som arrangeres 22. oktober i Oslo.

Medlemsundersøkelse BPI

Vi har lagt ut en medlemsundersøkelse, og vi ville satt stor pris på svar.

Svarene er med i trekning om fri deltakeravgift på LK 2019!

Klikk her for å komme til undersøkelsen