Velkommen2019-01-07T12:48:19+02:00

God sommer!

Etter en hendelsesrik vår med mange spennende arrangement og prosjekter ønsker vi i BAD, PARK OG IDRETT alle våre medlemmer og samarbeidspartnere en god sommer! I sommer har vi periodevis åpent kontor og vi prøver å svare på mail og andre henvendelser når vi har mulighet til det. Vi er tilbake for fullt igjen i høst med mye spennende på programmet. Nå er det straks sommerferie og da skal vi puste ut og lade opp til en innholdsrik høst og vi håper at du gjør det samme!

God sommer fra oss!

Nytt æresmedlem: Helene Bugge

Helene Bugge er utnevnt til æresmedlem i BAD, PARK OG IDRETT. Hun har vært en stor resurs for BPI i en årrekke og har bidratt med svært mye både som daglig leder og tidligere styreleder.

Vi er veldig takknemelige for all tid og energi som du har lagt på utviklingen av BPI og ønsker deg velkommen som æresmedlem!

Bugården Ishall vinner Årets Idrettsanlegg 2019

Dette sier juryen om prisvinneren:

Årets idrettsanlegg 2019 går til et anlegg som er blitt svært positivt mottatt av brukerne og juryen berømmer spesielt anlegget for sitt miljøfokus, sin estetiske utforming, og hvordan eier har lagt til rette for bruk. Det er Norges første ishall i massivtre, som gjør at den oppfyller passivhusstandarden. Sandefjord kommune viser seg som en svært ambisiøs byggherre med dette prosjektet, hvor både miljø, estetikk, gjenbruk, ny teknologi og aktivitet har vært i førersetet.

Anlegget ble bygget over et eksisterende utendørsanlegg fra 1995. Kjøleflaten til anlegget er gjenbrukt, og varmegjenvinning nyttes til oppvarming av garderober og fellesarealer i hallen. Utformingen av hallen og de tekniske anleggene er gjort i et forprosjekt og i tett samarbeid med arkitekt og fagspesialister innenfor kjøleteknikk, elektro, og VVS. Hallen har sedumtak og fasaden er dekorert med skøytemotiver. Hallen glir bra inn i omkringliggende arealer og den oppleves ganske liten og lav, da terrenget rundt skråner opp fra hallen. Fra baksiden gir sedumtaket en naturfølelse, i motsetning til andre typer tak.

Sandefjord kommune har vedtatt en fordeling av bruken av anlegget som tilgodeser de aller fleste nåværende og potensielle brukere av tilbudet. Hallen fremstår som innbydende, praktisk og hver gjest og utøver blir rett og slett glad av å besøke den.

Juryen har bestått av: Jon Steinar Tufte, Gry Brodshaug, Kjellaug Eik, Torstein Busland, Bård Andresen og Frode Langø

Vi gratulerer Bugården og Sandefjord kommune!

Oppstartsmøte om ny idrettsmelding

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande inviterer til oppstartsmøte 29. mai 2019, for arbeidet med ny idrettsmelding. Organisasjoner og miljøer som driver med idrett eller fysisk aktivitet oppfordres til å delta på møtet og gi innspill til meldingen.

Dere finner nærmere informasjon om påmelding til oppstartsmøtet på www.regjeringen.no/idrettsmelding

Finalister Årets Idrettsanlegg 2019

Av alle spennende søknader til Årets Idrettsanlegg, har juryen plukket ut følgende (alfabetisk rekkefølge):
– Arena Nordvest
– Bugården Ishall
– Kirkenes Aktivitetspark
– Ulstein Arena

Prisen deles ut under BPI’s Landskonferanse i Trondheim 20.-21. mai