Velkommen2019-01-07T12:48:19+02:00

Bugården Ishall vinner Årets Idrettsanlegg 2019

Dette sier juryen om prisvinneren:

Årets idrettsanlegg 2019 går til et anlegg som er blitt svært positivt mottatt av brukerne og juryen berømmer spesielt anlegget for sitt miljøfokus, sin estetiske utforming, og hvordan eier har lagt til rette for bruk. Det er Norges første ishall i massivtre, som gjør at den oppfyller passivhusstandarden. Sandefjord kommune viser seg som en svært ambisiøs byggherre med dette prosjektet, hvor både miljø, estetikk, gjenbruk, ny teknologi og aktivitet har vært i førersetet.

Anlegget ble bygget over et eksisterende utendørsanlegg fra 1995. Kjøleflaten til anlegget er gjenbrukt, og varmegjenvinning nyttes til oppvarming av garderober og fellesarealer i hallen. Utformingen av hallen og de tekniske anleggene er gjort i et forprosjekt og i tett samarbeid med arkitekt og fagspesialister innenfor kjøleteknikk, elektro, og VVS. Hallen har sedumtak og fasaden er dekorert med skøytemotiver. Hallen glir bra inn i omkringliggende arealer og den oppleves ganske liten og lav, da terrenget rundt skråner opp fra hallen. Fra baksiden gir sedumtaket en naturfølelse, i motsetning til andre typer tak.

Sandefjord kommune har vedtatt en fordeling av bruken av anlegget som tilgodeser de aller fleste nåværende og potensielle brukere av tilbudet. Hallen fremstår som innbydende, praktisk og hver gjest og utøver blir rett og slett glad av å besøke den.

Juryen har bestått av: Jon Steinar Tufte, Gry Brodshaug, Kjellaug Eik, Torstein Busland, Bård Andresen og Frode Langø

Vi gratulerer Bugården og Sandefjord kommune!

Oppstartsmøte om ny idrettsmelding

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande inviterer til oppstartsmøte 29. mai 2019, for arbeidet med ny idrettsmelding. Organisasjoner og miljøer som driver med idrett eller fysisk aktivitet oppfordres til å delta på møtet og gi innspill til meldingen.

Dere finner nærmere informasjon om påmelding til oppstartsmøtet på www.regjeringen.no/idrettsmelding

Finalister Årets Idrettsanlegg 2019

Av alle spennende søknader til Årets Idrettsanlegg, har juryen plukket ut følgende (alfabetisk rekkefølge):
– Arena Nordvest
– Bugården Ishall
– Kirkenes Aktivitetspark
– Ulstein Arena

Prisen deles ut under BPI’s Landskonferanse i Trondheim 20.-21. mai

Høring av utkast til forskrift om kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann (Erwinia amylovora)

Mattilsynet sender herved utkast til ny pærebrannforskrift på høring. Forskriften, som vil erstatte dagens forskrift om tiltak mot pærebrann (FOR-2007-04-25-435), innebærer ny soneinndeling, innføring av krav om internkontroll, endring i krav knyttet til reinhold ved flytting av maskiner og utstyr mellom soner og endringer i krav knyttet til forbud mot flytting av bikuber. Forskriften er en soneforskrift og vil bli fastsatt av Mattilsynet.

Høringsbrev, forskriftsutkast, høringsliste og kart som viser (mer…)

Innkallling og sakspapirer til BPI’s Landsmøte 2019

Dato: Mandag 20. mai

Tid: 13.00-14.30

Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim

Sakspapirer til BPI’s Landsmøte kan lastes ned her: Sakspapirer LM 2019 til nett

Kommuner mellom 20.00-50.ooo innbyggere er representert på landsmøtet med to stemmer. Kommuner over 50.000 innbyggere er representert på landsmøtet med tre stemmer. Øvrige kollektivt tilsluttede medlemmer er representert på landsmøtet med en stemme.

Det  gjøres oppmerksom på at sakspapirer ikke trykkes opp. Tenk miljø – spar papir!