Velkommen 2016-11-23T14:20:36+00:00

Stilling ledig: Idrettskonsulent Bærum kommune

Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser.Natur og idrett er kommunens ”grønne” tjenestested og har i alt 100 ansatte med oppgaver knyttet til kirkegårder, idrett, park, landbruk/utmark og kulturminnevern.
Avdeling idrett har bl.a. ansvaret for saksbehandling av idrettssaker, drift, forvaltning og utvikling av idrettsanlegg i kommunen.

I forbindelse med at ansatte i idrettsavdelingen får nye oppgaver i kommunen for en periode, tilbys et engasjement på 6 måneder med mulighet for en forlengelse på inntil 6 måneder.

Arbeidsoppgaver

  • Spillemidler – forhåndsgodkjenning, innsending av søknader, veiledning av idrettslag
  • Administrative oppgaver i idrettsavdelingen/generell saksbehandling
  • Bidra til å skape et sosialt, trivelig og godt idrettsmiljø

Kvalifikasjoner (mer…)

Stilling ledig: BAD, PARK OG IDRETT søker ny medarbeider

Vår prosjektleder gjennom mange år går over i ny stilling i organisasjonen, og vi søker derfor etter en dyktig og serviceinnstilt medarbeider som kan følge opp vår kursportefølje, og være i utstrakt kontakt med våre medlemmer.

Se fullstendig utlysning

Frist: 13. august 2018

For mer informasjon kontakt: Helene Bugge, +47 481 15 299, badparkogidrett@nih.no

FriFot – godkjent for spillemidler!

FriFot konseptet (skolens nye utendørs gymsal/lekegrind) har blitt en del avspillemiddelordningen for 2019. Et historisk gjennomslag for et unikt samarbeidsprosjekt mellom Norges Fotballforbund og Norges Friidrettsforbund.
I det regjeringsoppnevnte «Fjørtoftutvalget», som kom med sine konklusjoner vedrørende bygging og lokalisering av fremtidens idrettsanlegg, var en av konklusjonene tydelig; «Fremtidens idrettsanlegg bør i størst mulig grad lokaliseres til skolens uteområde/nærområde». Stedet der barn og unge i oppholder seg hverdagen. Dette er NFF og NFIF sitt svar og bidrag til dette.

Bilde: FriFot Finnøy med 220 m løpebane, 60×40 kunstgressflate, 60 m sprintfelt. Skolen med 1-10 klasse, SFO, barnehage og flerbrukshall omkranser det hele. Alt er plassert midt i kommunesenteret.

Ny brosjyre – OM BPI

Klikk på bildet for å se brosjyren vår.

Sluttfinansiering av oversettelsen: NS EN 1176 – 1177 Lekeplassutstyr og underlag

For planlegging, bygging og drift av barns lekeområder er de to standardene NS-EN 1176 og 1177 «Lekeplassutstyr og underlag» et vesentlig grunnlagsdokument. Standardene benyttes av både kommunal og privat sektor; dvs. produsenter, planleggere, montører, inspektører og driftspersonell for å bygge, vedlikeholde og kontrollerer lekeapparatene.

Vi trenger hjelp til sluttfinansieringen av oversettelsen. Dersom ditt firma, eller din kommune kan tenke seg å bidra, send mail til badparkogidrett@nih.no blir vi veldig takknemlige.

Forespørsel om økonomisk støtte til oversettelsen av NS1176 og 1177