Velkommen 2016-11-23T14:20:36+00:00

Kunstgress: Nyheter fra Miljødirektoratet

Mulig å hindre utslipp av mikroplast fra kunstgressbaner

Miljødirektoratet foreslår en ny forskrift for å hindre at mikroplast sprer seg i naturen fra kunstgressbaner.  Baner som bruker gummigranulater er vår nest største kilde til utslipp av mikroplast.

Les mer

Stilling ledig: Idrettskonsulent Bærum kommune

Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser.Natur og idrett er kommunens ”grønne” tjenestested og har i alt 100 ansatte med oppgaver knyttet til kirkegårder, idrett, park, landbruk/utmark og kulturminnevern.
Avdeling idrett har bl.a. ansvaret for saksbehandling av idrettssaker, drift, forvaltning og utvikling av idrettsanlegg i kommunen.

I forbindelse med at ansatte i idrettsavdelingen får nye oppgaver i kommunen for en periode, tilbys et engasjement på 6 måneder med mulighet for en forlengelse på inntil 6 måneder.

Arbeidsoppgaver

  • Spillemidler – forhåndsgodkjenning, innsending av søknader, veiledning av idrettslag
  • Administrative oppgaver i idrettsavdelingen/generell saksbehandling
  • Bidra til å skape et sosialt, trivelig og godt idrettsmiljø

Kvalifikasjoner (mer…)

FriFot – godkjent for spillemidler!

FriFot konseptet (skolens nye utendørs gymsal/lekegrind) har blitt en del avspillemiddelordningen for 2019. Et historisk gjennomslag for et unikt samarbeidsprosjekt mellom Norges Fotballforbund og Norges Friidrettsforbund.
I det regjeringsoppnevnte «Fjørtoftutvalget», som kom med sine konklusjoner vedrørende bygging og lokalisering av fremtidens idrettsanlegg, var en av konklusjonene tydelig; «Fremtidens idrettsanlegg bør i størst mulig grad lokaliseres til skolens uteområde/nærområde». Stedet der barn og unge i oppholder seg hverdagen. Dette er NFF og NFIF sitt svar og bidrag til dette.

Bilde: FriFot Finnøy med 220 m løpebane, 60×40 kunstgressflate, 60 m sprintfelt. Skolen med 1-10 klasse, SFO, barnehage og flerbrukshall omkranser det hele. Alt er plassert midt i kommunesenteret.

Ny brosjyre – OM BPI

Klikk på bildet for å se brosjyren vår.