Grønt Nettverk

GN-logoGrønt Nettverk

BAD, PARK OG IDRETT har opprettet et grønt nettverk for de store medlemskommunene med over 50.000 innbyggere.

Grønt Nettverk skal bidra til bedre utveksling av praktisk erfaring mellom kommunene, diskutere problematikk og utfordringer knyttet til store kommuner.

Logg inn: Grønt Nettverk

Nettverkssamling nr 5 holdes i Drammen 11.-12. september, mer info ligger på medlemssidene!