Grønt Nettverk

GN-logoGrønt Nettverk

BAD, PARK OG IDRETT har opprettet et grønt nettverk for våre medlemskommuner.

Grønt Nettverk skal bidra til bedre utveksling av praktisk erfaring mellom kommunene, diskutere problematikk og utfordringer knyttet til store kommuner.

Logg inn eller søk for å bli med: Grønt Nettverk

Nettverkssamling nr 6 holdes i Oslo i oktober 2021!