Grønt Nettverk

GN-logoGrønt Nettverk

BAD, PARK OG IDRETT har opprettet et grønt nettverk for våre medlemskommuner.

Grønt Nettverk skal bidra til bedre utveksling av praktisk erfaring mellom kommunene, diskutere problematikk og utfordringer knyttet til store kommuner.

Klikk på denne linken for å logge inn eller søk for å bli med: Grønt Nettverk