Idrett

 

Foto: to personer som løper om kapp Vi er opptatt av å heve kompetansen til deg som jobber med idrett og bidra til økt aktivitet og bærekraftig utvikling og drift av anlegg.  Vi har varierte tilbud innen fagområdet IDRETT:

  • Fagdager og seminarer med tema som bl.a. idrettsbygg og snøproduksjon.
  • Isbaneseminar
  • Kunstgresseminar
  • Paraidrett
  • E-sport
  • HMS: Sikkert anlegg – alles ansvar!