Årets Idrettsanlegg

Den norske idrettsanleggprisen (Årets idrettsanlegg)

Klikk her for å sende inn søknad til Årets Idrettsanlegg 2024

Statutter

1 Formål

Denne prisen er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund, Kultur- og likestillingsdepartementet og BAD, PARK og IDRETT.

Idrettsanleggprisen er en pris som tildeles idrettsanlegg som innbyr til organisert og uorganisert aktivitet. Anlegget skal være av høy kvalitet og være en miljøfaktor både av fysisk og sosial karakter. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming, innby til allsidig aktivitet og ha godt samspill med omkringliggende miljø. Flerfunksjonalitet, kostnadseffektivitet og nytenkning vil bli vektlagt.

Aktuelle anlegg for prisen vil bli vurdert ut fra ovennevnte kriterier.

2 Prisens innhold

Idrettsanleggsprisen består av en plakett med innskrift (til anlegget), et diplom til prisvinner samt et pengebeløp.

3 Hvem kan få prisen

Prisen tildeles eier av idrettsanlegget.

4 Søknadsprosedyre

Anlegget skal være godkjent for spillemidler og være ferdigstilt når det søkes. Anlegget skal ikke være mer enn fem år gammelt. Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av anlegget i forhold til kriteriene og bilder. Anleggseier, kommuner og idretten kan søke.

Det kan søkes flere ganger.

5 Juryen

Norges idrettsforbund, Kultur- og likestillingsdepartementet og BAD, PARK og IDRETT oppnevner representanter til juryen. Juryens leder oppnevnes av styret i BAD, PARK og IDRETT.

6 Sekretariat

BAD, PARK og IDRETT er sekretariat for prisen.

Del:

Kommende arrangementer

Ingen arrangement funnet!

Hold deg oppdatert

Ved å abonnere på nyhetsbrev fra BPI godkjenner du vår personvernerklæring. Du kan når som helst melde deg av.