Park

Foto: jente som løper vei
Park, nærmiljøanlegg, lekeplasser og friluftsliv er områder vi har fokus på for å bidra til bedre og tryggere møteplasser og uteaktivitet.

Våre medlemskommuner er med i vårt Grønt nettverk, som skal bidra til grønn byutvikling. Nettverket har et digitalt forum og en årlig nettverkssamling med aktuelle temaer og utveksling av praktisk erfaring mellom kommuner.

I tillegg til nettverkssamlinger, legger vi til rette for studieturer, webinarer, kurs og andre grønne arrangement.