Laster Kurs

Vi har gleden av å invitere til en studietur til Alnarp og Malmö med fokus på grønne omgivelser. Studieturen inneholder både spennende foredrag fra kunnskapsrike foredragsholdere og befaringer som gir deltakere inspirasjon til å planlegge, forvalte og vedlikeholde våre grønne utemiljøer.

Befaringer i Malmø:

  • Blomsterprogrammet
  • Program for aktive møteplasser
  • Erfaringer med behandling av Phytophthoraangrep på bøk
  • Neptunigatan – treplanting og bruk av biofilter til rensing

Befaringer i Alnarp

  • Sortimentträdgården
  • Alnarps landskapslaboratorium
  • Alnarps rehabiliteringsträdgård.

Se program og pris – Studietur Malmö og SLU Alnarp

Målgruppe: Kommunale og private eiere, forvaltere og driftsansvarlige for parker og andre
grønne omgivelser. Eksempel på yrkesgrupper er landskapsarkitekter, landskapingeniører,
landskapplanleggere, grøntforvaltere, plantevitere og naturforvaltere.

Se film – Studietur Malmö og Alnarp:

.

.

 Til større kart på sykkelbefaringer 22. august

Påmelding

5 av 18 tilgjengelig Påmelding Påmelding studietur Alnarp/Malmö

Vennligst fyll inn alle de obligatoriske feltene

Send påmeldingsbekreftelse til: