Årets idrettsanlegg 2023

Årets idrettsanlegg er Harstad Bike Park

Harstad Bike Park er et unikt anlegg som er tilrettelagt for alle nivåer og aldre! Idrettsanlegget er inkluderende og har fasiliteter for syklende, gående og publikum. Her kan brukerne låne utstyr gratis, og deltagelse på konkurranser er også kostnadsfritt. Anlegget innbyr til fri utfoldelse og mestring innen sykkel, og gjør at barn og unge kan lære seg å sykle i et bilfritt miljø. Harstad Bike Park er et anlegg som stimulerer til bevegelsesglede og grønn transport, som er viktige faktorer for folkehelsen og miljøet vårt.

Anlegget er bygget med god kvalitet og bærekraft er vektlagt ved valg av lokale entreprenører og betydelig bruk av kortreiste materialer. Entreprenøren har ellers hatt utstrakt fokus på å skåne områdene rundt traseen og redusere arealbruken, og den gode tilretteleggingen bidrar også til å redusere aktiviteten i mer sårbar natur. Det er godt samspill med omkringliggende miljø, med turstier som slynger seg om sykkeltraseen, og ellers god merking som sikrer fremkommelighet og flyt i anlegget.

Anlegget representerer en forbilledlig prosess fra idé til realisering, og juryen fremhever at anlegget er initiert og virkeliggjort av idretten selv. Prosjektet har skapt et imponerende engasjement i lokalbefolkningen og involvert innbyggerne, offentlige instanser, næringslivet og frivilligheten. Dette har skapt både stolthet og tilhørighet til anlegget. Harstad Bike Park har blitt en attraksjon for byen, og for landsdelen. Anlegget representerer noe nytt, innovasjon og nytenkning på en bemerkelsesverdig måte, og fremstår som et strøkent anlegg av høy kvalitet.

Finalistene

Årets finalister til Årets idrettsanlegg 2023 er

Tromsøbadet

Tromsøbadet er et bade- og svømmeanlegg med tilhørende klatresenter og treningssenter. Juryen trekker fram at det er et imponerende flott anlegg som er langt fremme med utviklingen av miljø- og energieffektive løsninger, gjenvinning av energi, overskuddsvarme og fjernvarme – samt rensing og gjenbruk av vann. Anlegget innbyr til allsidig aktivitet og har en iøyenfallende, god arkitektonisk utforming

Vår Energi Arena Sola

Dette er en arena med landets første velodrom, samtidig som det er godt tilrettelagt for flerbruk og mangfoldige aktivitetstilbud. Anlegget er sertifisert som miljøfyrtårn-bedrift i 2023 for å rette fokus på miljø og bærekraft. En egen ENØK-gruppe arbeider kontinuerlig med å drifte anlegget så kostnadseffektivt og miljøvennlig som mulig. I et sosialt, bærekraftig perspektiv legges det merke til at det er gratis og varierte tilbud til barn under 18, slik som sommeraktivitetsskole. Videre trekker juryen frem det interkommunale samarbeidet mellom Sola, Sandnes, Stavanger og Randaberg kommune, og ikke minst et spennende arealkonsept

Harstad Bike Park

Harstad Bike Park er en sykkelpark der det er tydelig at lokale krefter drar i samme retning med fokus på å skape aktivitet og et sted å være for alle. Anlegget er initiert av idretten selv, og det er gratis å bruke med mulighet for å låne utstyr. Juryen fremhever utstrakt fokus på inkludering av alle lag i befolkningen, uavhengig av bakgrunn, alder og ferdigheter på sykkel. Sykkelparken som samfunnsprosjekt er verdt å applaudere, der det er lagt ned mye dugnadsarbeid og varierte måter å bidra på. Anlegget er preget av helhetlig tenkning, planer for videreutvikling og bevisste valg.

 

Flekkefjord Sparebank Arena

Flekkefjord Sparebank Arena er et flerbruksanlegg som virkelig legger til rette for mye og variert aktivitet. Det er gjort en rekke tiltak for bærekraftig drift i anlegget, blant annet ved gode energiløsninger og organisk materiale i kunstgresset med vedlikeholdsarbeid som forlenger levetiden og dessuten skaper et bedre inneklima. Juryen trekker frem anleggets beliggenhet, som er sentralt i Flekkefjord og legger til rette for god tilgjengelighet. Det er videre en særdeles god arealløsning og utstrakt fokus på den sosiale dimensjonen ved inkludering og flerbruk. Her har vi et anlegg som tilbyr mye på ett sted.

Om prisen

Årets idrettsanlegg er et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund, Kultur- og likestillingsdepartementet og BAD, PARK og IDRETT. Prisen deles i år ut som den 8. i rekken.

Årets idrettsanlegg tildeles idrettsanlegg som innbyr til organisert og uorganisert aktivitet.
Anlegget skal være av høy kvalitet, og være en miljøfaktor av både fysisk og sosial karakter.

Vinneren av Årets idrettsanlegg tildeles en pengepremie på kr 30 000. I tillegg mottar vinneren en plakett som monteres på et hensiktsmessig sted på anlegget, samt diplom med juryens begrunnelse. Prisen tildeles anleggseieren.

Idrettsanlegget skal være godkjent for spillemidler, og ferdigstilt når det søkes. Anlegget skal ikke være mer enn fem år gammelt. Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av anlegget som beskriver kriteriene og inneholde bilder av anlegget. Anleggseiere, kommuner og idretten kan søke.

Les mer om prisen her.

Del:

Kommende arrangementer

Ingen arrangement funnet!

Andre nyheter

Fortjener ditt anlegg å bli Årets Idrettsanlegg 2024?

Prisen Årets idrettsanlegg skal kåres, og du kan nå nominere ditt anlegg til årets gjeve pris. Prisen har som formål...

Nye arrangement og kurs i 2024

Som interesseorganisasjon og som nettverk er vi i Bad Park og Idrett stolte over våre kurs og arrangementer innenfor våre...

Protokoll fra Landsmøtet 2023

Hold deg oppdatert

Ved å abonnere på nyhetsbrev fra BPI godkjenner du vår personvernerklæring. Du kan når som helst melde deg av.