Fortjener ditt anlegg å bli Årets Idrettsanlegg 2024?

Prisen Årets idrettsanlegg skal kåres, og du kan nå nominere ditt anlegg til årets gjeve pris. Prisen har som formål å hedre de gode idrettsanleggene som bygges i Norge, synliggjøre engasjementet og vise mulighetene som skapes gjennom brukermedvirkning, innovasjon og bærekraft. Gjennom å sette søkelys på de vellykkede anleggene skal prisen fungere som en inspirasjon […]

Nye arrangement og kurs i 2024

Lekeplasskurs

Som interesseorganisasjon og som nettverk er vi i Bad Park og Idrett stolte over våre kurs og arrangementer innenfor våre tre hovedområder. Vi ønsker å være stabile bidragsytere til økt kunnskap og kompetanse for alle våre medlemmer. Og vi ønsker å utvikle oss i takt med nye rammefaktorer, nye krav og ikke minst med tanke […]