Om krav til sertifisert kompetanse

BAD, PARK OG IDRETT anbefaler at alle benytter sertifiserte lekeplassutstyrsinspektører for utførelse av kontroll etter NS EN 1176. BPI mener at sertifiseringsordningen er den beste måten å sikre anleggseier tilstrekkelig dokumentasjon på at kontrollen er utført av en uavhengig fagperson, uten interessekonflikter.

BAD, PARK OG IDRETT er i dag eneste leverandør av godkjente kurs for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører i Norge. Disse kursene arrangeres halvårlig i Østlandsregionen. Er du interessert i et skreddersydd kurs for din bedrift eller kommune– ta kontakt med oss på: badparkogidrett@nih.no

Uttalelse fra Norsk Sertifisering vedr krav til sertifisert kompetanse i utlysninger:

Når Oppdragsgiver stiller krav om sertifisert kompetanse i utlysning

Sertifiseringsordningen er en frivillig ordning. Når en oppdragsgiver krever eller forventer en sertifisert kompetanse for utførelse av et oppdrag, er det å anse som et kontraktskrav. Et slikt krav kommer da i tillegg til lovpålagte krav. Brudd på kontraktsvilkårene er således et grunnlag for å kunne kreve leveransen for ugyldig og heve kjøpet.

Oppdragsgiver er ansvarlig for at lekeplassutstyret er i henhold til lovverket. Det er derfor oppdragsgivers fulle rett å kunne kreve sertifisert kompetanse for utførelse av en uavhengig inspeksjon av lekeplassutstyret.

Det er oppdragsgivers begrunnelse for å stille krav om sertifisert kompetanse som er avgjørende (se foretaksansvar nedenfor), ikke hva en enkelt oppdragstaker måtte mene.

Bruk av sertifisert kompetanse vil bidra til å sikre foretaksansvaret hos utstyrseier ved at eiere kan dokumentere bruk av sertifisert kompetanse for uavhengig inspeksjon av utstyret. Et selskap har et foretaksansvar (Straffelovens § 27) og kan komme i straffeansvar i tilfeller der årsaken til en ulykke kan skyldes feil ved montering eller vedlikehold eller avvik som følge av slitasje, hærverk, telehiv, værforhold eller andre faktorer som har påvirket utstyret over tid. Grunnlaget for et straffeansvar er omtalt i lovens § 28. Ved utmåling av straffen overfor foretaket skal det blant annet tas hensyn til «om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget overtredelsen» (§ 28 c))

Utstyrsprodusentene får sine lekeapparater sertifisert av uavhengige sertifiseringsorganer, blant annet ut fra produktspesifikasjoner og krav i standardserien NS-EN 1176. En lekeplassutstyrsinspektør er sertifisert for å kunne påvise eventuelle feil og/eller avvik med hjemling i NS-EN 1176, herunder feil ved konstruksjon, produksjon, montering eller vedlikehold eller påvise avvik på utstyret som følge av slitasje, hærverk, telehiv, værforhold eller andre faktorer som har påvirket utstyrets beskaffenhet over tid. Det er derfor avgjørende at inspektøren ikke er engasjert i aktiviteter som kan komme i konflikt med en uavhengig vurdering (f.eks. aktiviteter som montering, reparasjoner, vedlikehold og kjøp og salg av utstyr).

Del:

Kommende arrangementer

Hold deg oppdatert

Ved å abonnere på nyhetsbrev fra BPI godkjenner du vår personvernerklæring. Du kan når som helst melde deg av.