Frokostwebinar: Lekestrategi for lekeplassene i Stavanger kommune

Velkommen til årets første digitale frokostmøte!

BAD, PARK OG IDRETT mener møteserien i 2023 kan bidra til økt inspirasjon, læring og motivasjon i en travel arbeidshverdag – uten at det går på bekostning av møter og andre avtaler. Derfor arrangerer vi flere kortere frokostwebinarer, slik at terskelen for input og utvikling senkes.

Under årets første møte får vi innblikk i et prosjekt i Stavanger kommune, der målet er å utvikle en lekestrategi som er aktuell for alle i grønnstrukturen. Vi får høre Kine Marie Krogh Olesen, landskapsarkitekt i Stavanger kommune, fortelle om prosessen med dette prosjektet i deres kommune. Bli med for å lære om strategien, få inspirasjon og diskutere gode løsninger for å skape økt aktivitet og gode møtetplasser for mennesker i alle aldre.

Tid og sted


8. februarr kl. 09.00-10.30
Digitalt
Lenke sendes i forkant av arrangementet og krever påmelding.

Priser

Medlem (BPI): 200,-
Ikke medlem (BPI): 400.-

Mål for lekestrategien 

Lekestrategien skal å bidra til økt aktivitet og gode møtetplasser for mennesker i alle aldre. Vi skal tilrettelegge for lek som gir berikende daglige opplevelser og motoriske utfordringer.  Lekeplassene skal utvikles som del av en livskraftig og variert grønnstruktur med høy verdi for natur, landskap og rekreasjon, for innbyggerne i Stavanger kommune i dag og i fremtiden. Vi ønsker mer natur inn i lekeområdene våre.

Strategien tar tak i hvordan vi kan følge opp de eksisterende lekeplassene på en bærekraftig måte. Den skal gi føringer for kvalitet, prioriteringer for  kommunens egne prosjekter og retningslinjer for fremtidige planer og utbygginger.  Lekestrategien skal være et planverktøy for prioritering og utvkling av lekeplassene våre.

Dette vil bidra til å kunne møte innbyggerenes aktivitetsbehov, gjøre oss mer robuste mot klimaendringer, samt øke kvaliteten på områder som brukes som møteplasser med lek, rekreasjon og fysisk aktivitet for alle.

Saksframlegg med tilhørende vedlegg finner du her (9/23)

Bakgrunnsinformasjon

Del:

Kommende arrangementer

Andre nyheter

Fortjener ditt anlegg å bli Årets Idrettsanlegg 2024?

Prisen Årets idrettsanlegg skal kåres, og du kan nå nominere ditt anlegg til årets gjeve pris. Prisen har som formål...

Nye arrangement og kurs i 2024

Som interesseorganisasjon og som nettverk er vi i Bad Park og Idrett stolte over våre kurs og arrangementer innenfor våre...

Protokoll fra Landsmøtet 2023

Hold deg oppdatert

Ved å abonnere på nyhetsbrev fra BPI godkjenner du vår personvernerklæring. Du kan når som helst melde deg av.