Norm for sikkerhet i bade- og svømmeanlegg

Sikkerhet i norske bade- og svømmeanlegg 

Forutsetninger

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v., av 13. juni 1996, er svært detaljert og klar på de fleste bygningstekniske løsninger og krav til utstyr. Disse forutsettes ivaretatt slik at brukerne ikke kommer i en situasjon som kan føre til en drukningsulykke, for eksempel skliesikring, merking av dybder, krav til rekkverk etc.

Badeforskriftene er svært lite konkrete på krav om forebyggende tiltak mot ulykker og ansvar ved slike ulykker. Etter som det er umulig å gi en 100 % garanti for at ikke drukningsulykker kan skje, er det naturlig at den allmennrettslige oppfatningen er at alle brukere bader på eget ansvar. Dette bør klart fremgå av virksomhetens ordensreglement.

Eiere og drivere av bade- og svømmeanlegg har imidlertid krav på seg til å arbeide forebyggende og kunne yte kvalifisert førstehjelp hvis uhell først er ute.

Styrene i AL Badelandene.no BA og BAD, PARK OG IDRETT har godkjent anbefalingene i denne normen som retningsgivende for sine medlemmer. I praksis betyr det at majoriteten av alle offentlige bade- og svømmeanlegg i Norge benytter denne normen.

Krav til personell

Alle som arbeider som badeverter med ansvar for sikkerhet, må tilfredsstillende følgende minimumskrav for å kunne få arbeid i et bade- og svømmeanlegg:

 • Ha fylt 18 år
 • Halvårlig bestå standardisert livreddertest med følgende momenter i rask rekkefølge:
  • Svømme 50 m iført arbeidsantrekk
  • Dykke til det dypeste i anlegget for å hente opp minst to av tre gjenstand (synkeringer) som er plassert i trekant med ca. 2 m avstand, og bringe disse til nærmeste kant
  • Bogsere person/markeringsdukke 25 meter i bassenget
  • Trekke personen opp på land
  • Legge personen i stabilt sideleie
  • Gjennomføre HLR
 • Fullført godkjent førstehjelpskurs
 • Være oppdatert på rutiner for alarm ved ulykker i anlegget
 • Være oppdatert på rutiner ved brannalarm i anlegget

Eier/driver plikter å sørge for at personellet minst en gang i året får gjennomgang av
brann- og alarmplan, samt oppfrisking på førstehjelp og HLR. Dette skal i henhold til
internkontrollen dokumenteres.

Norm for sikkerhetsvurderinger

Ut fra forutsetingene og kravene til personellets kvalifikasjoner om sikkerhet/førstehjelp,
bygger vi normen på følgende:

 • Driver av anlegget gjennomfører årlig en risikoanalyse som en del av HMS,
  fortrinnsvis sammen med de ansatte, med vurdering av:

  • Anleggets utforming – antall basseng, fasiliteter og plassering av disse
  • Fasiliteter knyttet til vann – stupebrett, sklier, strømkanaler, klatrevegg, bølgemaskin etc.
  • Teknisk utstyr for overvåking – antall kameraer, plassering av kameraer, mulighet for zooming og kamerabevegelse, opptak etc.
  • Tilgjengelig kommunikasjonsutstyr – internt og høytaleranlegg
  • Antall brukere i anlegget
  • Sammensetning av brukere – voksne, familier, skoleklasser etc.
 • Utarbeide handlingsplan for nødvendige tiltak og forebyggende rutiner.
 • Legge frem handlingsplan for styret for virksomheten for godkjenning.
 • Sette opp vaktplaner i forhold til vedtatt handlingsplan og forventet besøk.
  Barn under 10 år har kun adgang med badende voksen og skal være under oppsyn av
  nevnte person. I tillegg til godt oppsyn anbefaler vi armringer som ekstra sikkerhetsutstyr
  til ikke svømmedyktige.

Utleie

Når bade- og svømmeanlegget leies ut utenom åpningstiden for publikum, plikter leietakeren å stille nødvendige sikkerhet etter anleggets normer. Dette skal fremkomme i skriftlig avtale signert av begge parter.

Del:

Kommende arrangementer

Hold deg oppdatert

Ved å abonnere på nyhetsbrev fra BPI godkjenner du vår personvernerklæring. Du kan når som helst melde deg av.