Velkommen 2016-11-23T14:20:36+00:00

Fagdag: Lek og aktivitet i park og på skolegård

Skolens utearealer er våre viktigste arealer for lek, aktivitet og idrett. Her møtes barna i nærmiljøet de  este av årets dager, og her ønsker vi å stimulere til masse fysisk og sosial aktivitet. Ikke bare i
friminuttene, men også i SFO tida, om ettermiddagene og i helgene; stadig  ere tenker at skolegården skal være en spennende nærmiljøpark for hele nærmiljøet.
BPI ønsker å stimulere en slik utvikling, og inviterer til en spennende inspirasjonsdag 28. september. Her vil du få høre innlegg om hvordan en utvikler skolegårder og nærmiljøanlegg i Danmark
og Oslo.
Fagdagen er for alle som vil bidra til at skolens uterom skal utvikles til gode og spennende nærmiljøparker. Målgruppen er: planleggere, landskapsarkitekter, skoleeiere, lærere,
parkforvaltninger, lekeplassinspektører, anleggsgartnere og leverandørindustrien.

Program og påmelding finner du her: Lek og aktivitet i park og på skolegård

Rundebordsamtale – seminar om barnesikkerhet

Skadeforebyggende forum inviterer aktører som på ulike måter bidrar til sikkerhet for barn og unge til et møte for å kartlegge risiko, produkter, sammenhenger, arenaer og aktiviteter der barn kan være spesielt utsatte.

Antall barneulykker er sterkt redusert gjennom de siste 20 årene. Det er f. eks. langt færre barn som drukner eller skades i bilulykker. Samtidig ser vi nye risikoområder. Skafor er med i internasjonale nettverk og følger med utviklingen i andre land. Vi kan f eks se at antall ulykker med oppblåsbare hoppeslott øker mange steder. I Frankrike og Spania har man hatt mange forgiftningsulykker med vaskemiddel og oppvaskmiddel i plastputer. England har hatt kampanjer for å forhindre at barn kveles av persiennesnor eller «bleie-plastposer». Her hjemme ser vi at antallet kommersielle lekeland øker – og at samfunnet må vurdere sikkerheten på nye arenaer. Mobbing, sosiale medier og mental helse er andre områder som krever økt oppmerksomhet.

Tid: Torsdag 26. oktober 2017, kl 12 – 15 (inkl enkel servering)

Sted: Skafors møtelokaler i Hansteensgate 2 (nær Solli plass, nabobygget til den amerikanske ambassade ned mot Karl Johan).

For mer info: www.skafor.org

Styret 2017-2019

BAD, PARK OG IDRETT sitt styre for kommende periode ble valgt på Landsmøtet 15. juni.

Fra venstre: Anne-Berit Lund Haube, Morten Anker-Nilssen, Aina Hovden Lunde, Jon Steinar Tufte, Torstein Busland, Bård Andresen, Jorid Gunnardatter Ferner og Henriette Seyffarth.

Ikke tilstede: Oliver Kofler og Eva Kristin Ødegaard

Oslo Skatehall – Årets Idrettsanlegg 2017

Oslo Skatehall og Oslo kommune er vinner av Årets Idrettsanlegg 2017! Vi gratulerer!

 

 

   

Her deles prisen ut av juryleder Jon Steinar Tufte. Simen Bakken og Bjørn Rustad tar imot prisen på vegne av Oslo kommune.

Dette sier juryen om Oslo Skatehall: «Oslo Skatehall representerer et paradigmeskifte i anleggsutviklingen (mer…)