Studietur idrett og nærmiljøeanlegg – København og Odense – 14.-15. september

OdenseProgram og innhold til høstens studietur til Danmark ligger ute. Vi er også så heldige å få med oss Odense, hvor vi blant annet får se det spennende, og nyskapende friidrettsanlegget ved Syddanske Universitet. Program og og påmelding finner du her: Studietur København og Odense 2016

Studietur BAD – Stuttgart 27.-29. september

IMG_5679Vi reiser til den største spesialmessen for bade- og svømmeanlegg, samt får ta del i spennende faglig nettverksbygging og befaringer. Program og påmeldign ligger ute her: Studietur BAD 2016

Sikkerhetskonferanse 2.-3 november i Bergen

Teaser Sikkerhetskonferanse 2016

(mer…)

Standard på høring: 3420-Z Drift og vedlikehold

NS 3420 Del Z omfatter beskrivelsestekster for drift og vedlikehold av ulike bygg og anlegg, vedlikehold av veger med faste og gruslagte dekker, drift og vedlikehold av utendørs idretts- og aktivitetsanlegg. Denne er nå på høring, og det er mulig å komme med faglige innspill.

Frist:  30. august.

Disse sendes til: prosjektleder Merete Fadler, mfa@standard.no

Se høringsutkast her: prNS3420-Z

 

Nordic Green Space Award (NGSA) 2016

Logo Nordic GSADet er fremdeles mulighet for å søke om en NGSA i 2016. Har du et friområde som burde befinne seg på den eksklusive norske listen sammen med Frognerparken i Oslo, Den grønne akse i Bergen, Strandpromenaden i Kristiansand, Østensjøvannet miljøpark i Oslo, Storøyodden friluftsområde i Bærum, Helleviga friluftspark i Søgne og Blaafarveværket i Modum, så ta kontakt oss i BAD, PARK OG IDRETT på; badparkogidrett@nih.no

(mer…)

Stauder i Fokus

Sted: Vitenparken på Ås

Dato: 20. september

Tid: 09.30 – 15.00

Pris: 750,-

For program og mer info: Stauder i fokus program og invitasjon