Hva bærekraftmålene betyr for planlegger og drifter er hovedtema for Grønn Galla 2019. I løpet av dagene får du ny kunnskap om ressursbruk, teknologi og grønne løsninger.

Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom de seks stifterorganisasjonene av FAGUS! Sammen representerer vi den ekte grønne varen, og vi ønsker å gi deg som bygger og drifter anlegg motivasjon og kunnskap om hvilke muligheter grøntanleggssektoren har til å bygge og drifte på en mer miljøvennlig måte i dag og i morgen.

Bli med du også – https://fagus.no/program-gronn-galla-2019/