Vi fikk inn mange gode søknader om å arrangere landskonferansen 2021. Vi ønsker virkelig å takke for et godt engasjement og en stor interesse! Det har vært en glede å ta imot søknadene og lese igjennom alle ideer og muligheter det finnes rundt omkring i landet. Dessverre er det kun en som får æren å arrangere landskonferanse og til slutt landet vi på Tromsø! Vi ser virkelig frem imot landskonferansen i Tromsø og håper at du også ønsker å bli med på sosiale og kunnskapsrike dager i Tromsø i juni 2021!