Det er med sorg vi den 23.02 mottok budskap om Øyvin Vestres bortgang.

Øyvin Vestre var en av initiativtakerne til etableringen av Norsk Lekeplassforum, som i dag er en del av Bad, park og idrett.

Vestre sin hjertesak var sikkerhet på lekeplasser. Han har gjennom sin mangeårige og utrettelige innsats bidratt til å systematisere og øke kunnskapen om både bygging av lekeplasser og barns lek.

Vestre var i mange år kursholder på kurs om sikkerhet på lekeplasser og i inspektørutdanningen, først i Norsk Lekeplassforum og senere for Bad, park og idrett. Vestre var opptatt av kunnskapsbasert sikkerhet på lekeplasser, og ett av hans hjertebarn var behovet for nasjonalt system for registrering av ulykker og statistikk over disse. Han var helt sentral da den første standarden for sikkerhet på lekeplasser kom på plass i Europa og man i Norge skulle oversette denne til norsk og tilpasse den norske forhold.

Vestre var svært opptatt av forskjellen på objektiv og subjektiv sikkerhet. Så spennende som mulig og så trygt som nødvending var hans mantra. Vestre reiste land og strand rundt der han holdt både kurs og foredrag. Vestre var også på studiereiser i inn- og utland, og holdt villig inspirasjonsforedrag for oss andre i ettertid. Vestre var engasjerende og spennende å lytte til, viste alltid et stort antall bilder og kunne øse av sin enorme kunnskap i time etter time.

Vi er takknemlige for alt han har bidratt med og vil ta med oss det han har lært oss videre i minne om ham – øverst stør «Så spennende som mulig og så trygt som nødvending».