BAD, PARK OG IDRETT har i en årrekke arrangert fagdager og seminarer på Kunstgress. Her finner du mye an informasjonen som er presentert på våre samlinger de siste årene: Temasider Kunstgress