Studietur Malmö og Alnarp 22.-23 august

Vi kommer fortløpende å legge ut informasjon fra studieturen til Malmö og Alnarp her:

Befaringer i Malmö:

Phytophthoraangrep på bøk i Pildammsparken i Malmö : Movium rapport

Program for aktiva mötesplatser – Malmö stad

Malmö blomsterporgram 2019: Malmö stad

Neptunigatan – Malmö stad

 Til større kart på sykkelbefaringer 22. august

SLU ALNARP:

Artikkel om BAD, PARK OG IDRETT’s studiebesøk på SLU Alnarp her