Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser.Natur og idrett er kommunens ”grønne” tjenestested og har i alt 100 ansatte med oppgaver knyttet til kirkegårder, idrett, park, landbruk/utmark og kulturminnevern.
Avdeling idrett har bl.a. ansvaret for saksbehandling av idrettssaker, drift, forvaltning og utvikling av idrettsanlegg i kommunen.

I forbindelse med at ansatte i idrettsavdelingen får nye oppgaver i kommunen for en periode, tilbys et engasjement på 6 måneder med mulighet for en forlengelse på inntil 6 måneder.

Arbeidsoppgaver

 • Spillemidler – forhåndsgodkjenning, innsending av søknader, veiledning av idrettslag
 • Administrative oppgaver i idrettsavdelingen/generell saksbehandling
 • Bidra til å skape et sosialt, trivelig og godt idrettsmiljø

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra tilsvarende arbeid
 • Erfaring med data
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjon på norsk
 • Norsk kunnskaper

Utdanningsretning

 • Sports management eller tilsvarende

Utdanningsnivå

 • Bachelor

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt
 • Initiativrik og gjennomføringsevne
 • Være fleksibel og ha en positiv innstilling til idrett og fysisk aktivitet

Vi tilbyr

 • Spennende, men krevende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Trivelig og uformelt arbeidsmiljø
 • Bedriftshytter, treningstilbud og kulturtilbud
 • Gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger

Andre opplysninger

 • Startdato for engasjementet: 15.08.2018 eller snarest etter dette

Søknadsfrist: Snarest mulig, senest 10.08.2018. Sendes på mail til dst@baerum.kommune.no

Henvendelser om stillingen til Dag Leween Stien, telefon 92 89 89 81