Den nye standarden skal bidra til gode, klimatilpassede uterom med vegetasjon og vann. Norsk Standard for blågrønn faktor er nå på høring.

Med Norsk Standard for blågrønn faktor (BGF) vil det bli enklere for kommuner å stille krav om klimatilpasninger i nye byggeprosjekter. I byggeprosjekter finnes det et bredt spekter av virkemidler for et sunnere utemiljø og klimatilpasning, men de blir ikke alltid valgt. Blågrønn faktor (BGF) skal bidra til at det oftere velges naturbaserte løsninger.

Les mer

Høringsfrist: 29. oktober