Vi takker for alle søknader, følg med for å se hvilket anlegg som mottar prisen for Årets idrettsanlegg 2023! Årets idrettsanlegg er et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund, Kultur- og likestillingsdepartementet og BAD, PARK og IDRETT. Prisen deles i år ut som den 8. i rekken.

Årets idrettsanlegg tildeles idrettsanlegg som innbyr til organisert og uorganisert aktivitet.
Anlegget skal være av høy kvalitet, og være en miljøfaktor av både fysisk og sosial karakter.

Vinneren av Årets idrettsanlegg tildeles en pengepremie på kr 30 000. I tillegg mottar vinneren en plakett som monteres på et hensiktsmessig sted på anlegget, samt diplom med juryens begrunnelse. Prisen tildeles anleggseieren.

Idrettsanlegget skal være godkjent for spillemidler, og ferdigstilt når det søkes. Anlegget skal ikke være mer enn fem år gammelt. Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av anlegget som beskriver kriteriene og inneholde bilder av anlegget. Anleggseiere, kommuner og idretten kan søke.

Les mer om prisen her.