17.06: Oppdatert Smittevernveileder for bade- og svømmeanlegg

Den oppdaterte versjonen gir tydeligere retningslinjer vedr bruk og renhold av badstuer, badestamper mm.

15.06: Covid-19 forskriften er endret – paragraf 14 er opphevet.

28.05: Folkehelseinstituttets veileder for organisert svømming og skolesvømming