For planlegging, bygging og drift av barns lekeområder er de to standardene NS-EN 1176 og 1177 «Lekeplassutstyr og underlag» et vesentlig grunnlagsdokument. Standardene benyttes av både kommunal og privat sektor; dvs. produsenter, planleggere, montører, inspektører og driftspersonell for å bygge, vedlikeholde og kontrollerer lekeapparatene.

Vi trenger hjelp til sluttfinansieringen av oversettelsen. Dersom ditt firma, eller din kommune kan tenke seg å bidra, send mail til badparkogidrett@nih.no blir vi veldig takknemlige.

Forespørsel om økonomisk støtte til oversettelsen av NS1176 og 1177