Sikkerhet lekeplass

Her finner du informasjon som kan være til hjelp for deg som jobber i barnehage, jobber med lekeplasser, planlegger eller tegner lekeplasser, eller sitter i styret i borettslaget. Mangler det noe? Gjør oss gjerne oppmerksom på det!

Dersom du ønsker BPI sitt faktaark for lekeplass ta kontakt

 

forside til faktaark om lekeplass

 Aktuelle linker til regelverk og annen info:

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

Produktkontrolloven

Internkontrollforskriften

Standarder som berører Lekeplass og Lekeplassutstyr

Er det farlig – om farlige stoffer i forbrukerbprodukter

HMS: