Her finner du informasjon som kan være til hjelp for deg som jobber i barnehage, jobber med lekeplasser, planlegger eller tegner lekeplasser, eller sitter i styret i borettslaget. Mangler det noe? Gjør oss gjerne oppmerksom på det!

Faktaarket – 2 sider:

Faktaark Lekeplass BPI nett 2016

 

Aktuelle linker til regelverk og annen info:

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

Produktkontrolloven

Internkontrollforskriften

Regelhjelp.no – veiviser til HMS regelverket

Standarder som berører Lekeplass og Lekeplassutstyr

Er det farlig – om farlige stoffer i forbrukerbprodukter