Her finner du informasjon som kan være til hjelp for deg som eier, drifter eller er leietaker av idrettshaller. Mangler det noe? Gjør oss gjerne oppmerksom på det!

Faktaarket – 2 sider:

Faktaark idrettshall BPI nett 2016

 

Aktuelle linker til regelverk og annen info:

Internkontrollforskriften

Produktkontrolloven

Plan og bygningsloven

Regelhjelp.no – veiviser til HMS regelverket

Standarder som berører Idrettshall

Er det farlig – om farlige stoffer i forbrukerprodukter

 

Kulturdepartementet har flere veiledere på Idrettshaller, her finnes også relevant sikkerhetsinfo, spesielt med tanke på avstander, sikkerhetssoner, størrelser og oppmåling for de ulike idrettene:

Veileder idrettshaller, planlegging og bygging

Merkeplan Idrettshall 23x44m

Merkeplan Idrettshall 25x45m