Norske GSA Parker

Logo Nordic GSAFrognerparken ble tildelt den første GSA her i Norge, det skjedde i november 2012. Les hva juryen skriver om tildelingen her.

Den Grønne Akse i Bergen og Strandpromenaden i Kristiansand ble tildelt den andre og tredje GSA i Norge. Tildelingen skjedde på samme tid, i hhv Bergen og Kristiansand 12. juni 2013. Les hva begge juryene sier om tildelingene her: Pressemelding-GSA-til-Bergen-og-Kristiansand.

I 2015 er disse norske områdene blitt tildelt GSA:

Østensjøvannet Miljøpark i Oslo kommune. Les hva dommerkomiteen sier om Østensjøvannet Miljøpark her

Blaafarveværket i Modum. Juryens begrunnelse finner du her: NGSA-innstillingsbrev-Blaafarvevaerket

Helleviga Friluftspark i Søgne. Juryens begrunnelse finner du her

Storøyodden i Bærum. Juryens begrunnelse finenr du her: NGSA-instilling-Storoyodden

Du kan også lese mer om tildelingene av disse, og tidligere parker på Nordisk GSA sine hjemmesider: Nordisk GSA

Østensjøvannet i Oslo

Den Grønne Akse i Bergen

Strandpromenaden i Kristiansand