NGSA Dommere

De første norske dommerne er blitt utdannet i København. Dette er:

Ingjerd Bratterud, Landskapsarkitekt, Stavanger kommune

Lise-Berith Lian, Friluftskonsulent, Friluftsrådenes Landsforbund

Tormod Sola, Driftsutvikler, Steen & Lund AS

Morten Anker-Nilssen, Senior parkforvalter, Oslo kommune

Rune Hesjedal, Seksjonsleder park og byrom, Bergen kommune

Tove Haugland, Virksomhetsleder drift og anlegg, Skien kommune

Vi gratulerer!

Bilde av alle de som deltok på nordisk dommerutdanning:

GSA-dommerutdanning-1

GSA-dommere-1