Nordic GSA

Logo Nordic GSAKlikk her for siste nytt: http://nordicgreenspaceaward.com/

Norske NGSA Parker – og friluftsområder

NGSA dommere

Nordic Green Space Award – VISJONEN:

Å skape og markedsføre et nettverk av grønne områder i Norden av høy opplevelsesmessig og rekreativ verdi.

Nordic Green Space Award er en ny nordisk kvalitetsordning for parker og grønne områder. Bak ordningen står et partnerskap med mer end 25 forskjellige aktører og interessenter i Norden.

Grønne områder – parker, naturparker og naturområder – har fått en stadig stigende og bredere betydning. Det handler om livskvalitet, rekreasjon, sunnhet og klimatilpasning og en dagsorden som går langt ut over den klassiske park.

Partnerskapets visjon med kvalitetsordningen er å styrke oppmerksomheten og bevisstheten herom, og også legge verdi til den faglighet som er på området.

Målet er å løfte standarden og fremme kjennskap og bruk av våre felles grønne områder – sammen med og til gavn for brukere, gjester og turister samt park og naturforvaltere. Fagfolkene blir inspirert og styrket ved å bli bedømt av dommere, som er en blanding av fagfolk, eksperter og lekfolk.

En Nordic Green Space Award er noe, man søker om, og de kriterier, som legges til grunn ved bedømmelsen er oppdelt i tre temaer:

  • Struktur og generelle aspekter
  • Funksjonalitet og opplevelser
  • Forvaltning og organisasjon

Kriteriene omfatter dermed mange aspekter, som dekker alt fra innretning, størrelse, rekreative muligheter og kultur til styring, publikumsmedvirkning, klima og kommunikasjon.

Du kan lese mer ved å gå inn på Nordisk GSA sin hjemmeside; Nordisk GSA