Anleggsteknikk_for_anleggsgartnere_mediumArvid Ekle, Kristian Holo, Torgeir Koteng, Øyvin Vestre m.fl.

Denne læreboka henvender seg til elever som skal gjennomføre opplæringen innenfor Vg2  Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag i videregående skole, og de som er lærlinger eller praksiskandidater og skal ta fagprøven innenfor Vg3 Anleggsgartnerfaget. Den er utvilsomt også en godt egnet fagbok for anleggsgartnerfirmaer og kommunenes egne avdelinger med ansvar for bygging og vedlikehold av ulike typer anlegg landet rundt.

I denne boka vil anleggsgartneren finne støtte til de fleste arbeidsoppgaver som knytter seg til fagets grå del. Her forklares det siste nye innen GPS og datateknologi, men også spesielle anleggstyper for å møte dagens klimautfordringer, som lokal overvannsdisponering, såkalte LOD-tiltak. Her er også  grunnleggende stoff om opparbeiding av anlegg for barn og unge, universell utforming, lovverk, historikk og organisasjonene innen faget.
Boka inngår i en serie bøker for Vg2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag, de andre bøkene er:
•Idrettsanlegg – drift og vedlikehold
•Økonomi og ledelse i natur- og miljøfag (ikke kommet enda)

Boka kan bestilles fra Fagbokforlagets hjemmeside her: Anleggsteknikk for anleggsgartnere