Velkommen2019-11-01T12:35:01+01:00

Fortsatt gradvis åpning av samfunnet – flere idrettsaktiviteter tillates, og flere anlegg kan åpnes!

Etter pressekonferanse 7. mai – har vi fått bekreftet at det går mot en enda større gjenåpning av samfunnet. Følgende trinn gjelder:

Trer i kraft umiddelbart
Idrettshaller åpnes. Det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller.
Full trening for eliteserien i fotball, ingen kamper før 15. juni.
Tillatt med arrangementer med inntil 50 deltagerne på offentlig sted, der deltagerne kan holde minst 1 meter avstand til hverandre.

Fra 11. mai (mer…)

Finalister til Årets Idrettsanlegg!

Vi har mottatt mange spennende søknader, og juryen har nå plukket ut fem finalister. Disse er (i tilfeldig rekkefølge):

– Skattekista, Flesberg kommune
– Haugaland hestesport arena, Indre Haugaland Ryttersportsklubb og Faxi Islandshestforening
– Røyrvikhallen, Røyrvik kommune
– Kløfta Idretts- og aktivitetspark, Ullensaker kommune
– Ulstein Arena, Ulstein kommune

Prisen deles ut i løpet av juni. Mer informasjon om finalistene kommer i neste nyhetsbrev, på vår hjemmeside og på sosiale medier (Facebook og Instagram).

Se film her

Informasjon om koronaviruset og hvordan det påvirker BPI´s aktiviteter


Vi følger situasjonen med koronaviruset tett – og vurderer alle våre kurs fortløpende. 

De fleste av våre kurs samler mellom 10-15 personer, og er følgelig ikke underlagt de strenge restriksjonene som blant annet Oslo kommune har innført for arrangement. Men siden mange av våre medlemmer har fått reiserestriksjoner av sin arbeidsgiver, så vil dette også kunne få konsekvenser for noen av våre arrangementer.

Forøvrig følger vi Folkehelseinstituttets informasjon og råd:

Folkehelseinstituttets temasider om koronaviruset

Lenker fra seminar om forskning og innovasjon på snø

Årets Idrettsanlegg 2020

Prisen Årets idrettsanlegg er et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund, Kulturdepartementet og BAD, PARK og IDRETT.

Prisen skal deles ut under BAD, PARK OG IDRETT’s Anleggsseminar i Oslo, juni 2020.

Prisen Årets idrettsanlegg tildeles idrettsanlegg som innbyr til organisert og uorganisert aktivitet. Anlegget skal være av høy kvalitet, og være en miljøfaktor av både fysisk og sosial karakter. Prisen Årets idrettsanlegg består av en plakett i tillegg til diplom og kr 30 000. Plaketten skal senere monteres på et hensiktsmessig sted på anlegget. Prisen tildeles anleggseieren. Anlegget skal være godkjent for spillemidler, og ferdigstilt når det søkes. Anlegget skal ikke være mer enn fem år gammelt. Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av anlegget i forhold til kriteriene og bilder av anlegget. Anleggseiere, kommuner og idretten kan søke. Det kan søkes flere ganger.

Du finner elektronisk søknadsskjema her: Søknadsskjema Årets Idrettsanlegg 2020.

Mer informasjon: Alice C. Boyd, daglig leder BAD, PARK og IDRETT: badparkogidrett@nih.no
Søknadsfrist: 15. mars 2020

Endring i forskrift om kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann (Erwinia amylovora)

Mattilsynet sender med dette forslag til endringer i forskrift 8. januar 2020 nr. 51 om kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann (forskrift om tiltak mot pærebrann) på høring.

I etterkant av kommune- og regionreformen og i henhold til resultatene av undersøkelsene for pærebrann i 2019, er det nødvendig å oppdatere forskriftens bestemmelser om hvilke kommuner som er berørt av pærebrannforskriften. Forskriften er en soneforskrift og vil bli fastsatt av Mattilsynet.

 

 

Høringsbrev, forskriftsutkast og høringsliste ligger på Mattilsynets internettside.

Høringsinnspill skal sendes inn via samme side. Alle innspillene vil bli offentliggjort samme sted.

Høringsfrist: 15. april 2020.

Kontaktpersoner i Mattilsynet:

Hilde Paulsen – Hilde.Paulsen@mattilsynet.no

Randi Knudsen – Randi.Knudsen@mattilsynet.no