Velkommen2016-11-23T14:20:36+00:00

Standard Norge / Standard Online har satt opp nye kurs

Kurs i NS 3420-ZK – Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder

Oslo:  27. sep 2018 / 09:30 – 16:00, Fossekallen Restaurant og Konferansesenter, Vollsveien 13 H, 1366 Lysaker

Stavanger: 23. okt 2018 / 09:00 – 14:00, Quality Airport Hotel Stavanger, Sømmeveien 1, 4055 Sola

Kurset holdes av Hanne Wells og er tilsvarende kurs som ble avholdt i Oslo og Bergen våren 2018.

Påmelding gjøres på Standard Norges nettider. Vennligst følg lenke eller gå inn på «Kurs og arrangementer» / «Bygg, anlegg, eiendom»

Utfordrigner med hjemmesiden

Vi har tidvis hatt utfordringer med vår nettside. Dette er rettet opp i, men om du fremdeles sliter med å få åpnet siden og melde seg på kurs så kan det lønne seg å slette nettleserens historikk.

Når du melder deg på et kurs på vår online påmelding, så skal koden i feltet nederst på siden fylles inn. Bokstavene er skyggelagt, men skal bare skrives en gang.

Dersom du sliter med å få meldt deg på: Bytt til annen nettleser (gjelder de som bruker explorer).

Høring – oppheving av forskrift om tiltak mot askeskuddsopp

Oppheving av forskrift om tiltak mot askeskuddsopp (Chalara fraxinea)

Mattilsynet sender på høring forslag til oppheving av forskrift om tiltak mot askeskuddsopp (Chalara fraxinea). Grunnen til dette er at askeskuddsjuke nå er allment utbredt.

Høringsbrev, forskriftsutkast og liste over høringsinstanser ligger på Mattilsynets hjemmeside:

 

(mer…)

Forespørsel om erfaringer med utbygging av offentlig grøntstruktur

Trondheim kommune fått en bestilling fra sin kommunaldirektør om å forbedre forutsigbarheten for både kommunen og utbyggere/ tiltakshavere når de private har et rekkefølgekrav om å etablere offentlig infrastruktur – og spesielt offentlig grønnstruktur.

Kan dere hjelpe dem med å lage gode forslag ved å dele deres erfaringer med denne type utbygging av offentlig grønstruktur?

De har laget et skriv, som de ønsker flest mulig svar på innen 14. september. På forhånd takk!

Forespørsel erfaringer andre kommuner

Kunstgress: Nyheter fra Miljødirektoratet

Mulig å hindre utslipp av mikroplast fra kunstgressbaner

Miljødirektoratet foreslår en ny forskrift for å hindre at mikroplast sprer seg i naturen fra kunstgressbaner.  Baner som bruker gummigranulater er vår nest største kilde til utslipp av mikroplast.

Les mer