Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande inviterer til oppstartsmøte 29. mai 2019, for arbeidet med ny idrettsmelding. Organisasjoner og miljøer som driver med idrett eller fysisk aktivitet oppfordres til å delta på møtet og gi innspill til meldingen.

Dere finner nærmere informasjon om påmelding til oppstartsmøtet på www.regjeringen.no/idrettsmelding