Helene Bugge er utnevnt til æresmedlem i BAD, PARK OG IDRETT. Hun har vært en stor resurs for BPI i en årrekke og har bidratt med svært mye både som daglig leder og tidligere styreleder.

Vi er veldig takknemelige for all tid og energi som du har lagt på utviklingen av BPI og ønsker deg velkommen som æresmedlem!