bufdir_logo_new.svg?profile=RESIZE_180x180Hvilke krav gjelder for ulike type uteområder, og hvilke lovverk gjelder hvor? Dette kan det være utfordrende å ha oversikt over. Et prosjekt støttet gjennom Bufdirs tilskuddsordning har forsøkt å lage en samlet oversikt over krav og anbefalinger til ulike uteområder. Nå er rapporten klar.

Les mer