Vi har lagt ut en medlemsundersøkelse, og vi ville satt stor pris på svar.

Svarene er med i trekning om fri deltakeravgift på LK 2019!

Klikk her for å komme til undersøkelsen