Linker

Anleggsregisteret; https://www.anleggsregisteret.no/

Badelandene.no; www.badelandene.no

Badeteknisk forum; www.badeteknisk.no

Drukningsforebyggende råd; https://www.skafor.org/fokusomrader/drukning/drukningsradet/

Fagus; http://www.fagus.no

Gode Idrettsanlegg: http://www.godeidrettsanlegg.no/

Helsedirektoratet; http://helsedirektoratet.no

Hold Norge rent; http://www.holdnorgerent.no

Idrett og anlegg; https://www.idrett-anlegg.no/

Kommunale park og naturforvaltere (Danmark); http://www.parkognatur.dk/

Kulturdepartementet; http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud.html?id=545

Miljøverndepartementet; http://www.regjeringen.no/nb/dep/md.html?id=668

Movium; http://www.movium.slu.se

Nordic GSA: http://nordicgreenspaceaward.com/

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité; http://www.idrett.no

Norges Idrettshøgskole; www.nih.no

Norges Livredningsselskap; www.livredning.no

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU: www.nmbu.no

Norges Svømmeforbund; http://www.svomming.no

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, NTNU, Senter for Idrettsanlegg og teknologi; https://www.ntnu.no/siat

Norsk Friluftsliv: https://norskfriluftsliv.no/

Norske anleggsgartnere, NAML; http://www.naml.no

Norsk Bassengbadteknisk Forening; https://nbtf.no/

Norske landskapsarkitekters forening, NLA; http://www.landskapsarkitektur.no

Norsk Gartnerforbund, NGF; http://www.gartnerforbundet.no

Norsk trepleieforum, NTF; https://www.trepleieforum.no/

Park og anlegg; http://www.gartnerforbundet.no

Senter for Opplæring i Anleggsgartnerfaget, SOA; http://www.soasenter.no/

Skadeforebyggende Forum; http://www.skafor.org/

Skov og landskap; http://sl.ku.dk/

Statens Vegvesen; http://www.vegvesen.no

Sveriges Stadstädgårdsmästare; http://www.stadstradgardsmastare.org/

World Urban Parks (tidl. IFPRA); http://www.worldurbanparks.org