Om utvalg for lek

Siden Norsk Lekeplassforum ble en del av BAD, PARK OG IDRETT, har vi opprettet et eget utvalg for LEK. Dette er et rådgivende utvalg for styret i BPI.

Utvalget skal drøfte aktuelle tema og gi råd til styret i BPI i relevante saker (samarbeidspartnere og avtaler, høringer av forskrifter og standarder, saker fra sertifiseringskomitéen, med mer).

Utvalget skal komme med innspill til tema og innhold i kurs, anbefale aktuelle foredragsholdere mm.

Utvalget består av:

Kine Marie Krogh Olesen, Stavanger kommune, styremedlem BPI

Anne Hinklev Hamouni, Oppegård kommune

Thea Kvamme Hartmann, Snøhætta arkitekter

Tommie Nilsen, Kompan AS