Foredragene fra Fagdagen «Lek og aktivitet i park og på skolegård» 28. september:

Anna Hassel_LOA

Tharan Fergus_Oslo kommune

Jens Brynhildsen_Undervisningsbygg, Oslo kommune

Informasjon om prosjekt Teglverksdammen