Presentasjoner fra Landskonferansen 20.-21 mai 2019, Scandic – Trondheim.

Åpningsforedrag: «Creating a healthy and vibrant city for all» 8-80’s Cities v/Gil Penelosa

Trondheim høye på IQ – hva med fremtidens EQ? Plan for friluftsliv og grønne områder v/Marius Winge Austeen, Trondheim kommune

BAD

Husebybadet – rehabiliteringv/Arve Arstad, Trondheim kommune

Hvordan vil ny badforskrift påvirke driften i mitt bad? Vil det medføre behov for ombygging? v/David Koht-Norbye, Østfoldbadet

Hva slags kompetansetilbud trenger bransjen? v/Alice Boyd, Bad, Park og Idrett

PARK

Grønne ambisjoner for Granåsen idrettspark v/Christine Gjermo Pir II

Til krig mot plasten! – plastkoor-dinator i Oslo v/Anja Stokkan, Oslo kommune

Handlingsplan mot plastforurensning i Oslofjorden 2019-2020

TIllerparken – bydelsutvikling med parken som bindeledd v/Elisabeth Schøttler, Trondheim kommune

IDRETT

Fra T i fjellet til P på havet – padleled i Vestfold v/Bård Andresen, Vestfold fylkeskommune

Godeidrettsanlegg.no – et hav av ideer! v/Camilla E. Öhman, NTNU-SIAT

«Snow for the future»v/ Ingrid Camilla Claussen

LEK/NÆRMILJØANLEGG

 

Av voksne – for barn – Oppgradering av lekeplasser i hele kommunen v/Anne Hindklev, Oppegård kommune

Helhetlig plan for lek og utvikling i Levanger v/ Kjersti Nordberg, Levanger kommune

Skjermveien aktivitetspark v/Mona Rise, Trondheim kommune

BEFARINGER