Laster Kurs

Grønt nettverk:

BAD, PARK OG IDRETT har opprettet et grønt nettverk for de store medlemskommunene med over 50.000 innbyggere. Grønt Nettverk skal bidra til bedre utveksling av praktisk erfaring mellom kommunene, diskutere problematikk og utfordringer knyttet til store kommuner.

Nettverkssamling nr 5 holdes i Drammen 11.-12. september.

Utdrag fra program:

  • Nytt fra Drammen kommune; Parkavdelningen, Overordnet byutvikling og Friluftsløftet
  • Befaringer i nærområdet
  • Middag på kvelden
  • Early Birds- Marienlyst og Bikkstyykket
  • Presentasjoner og diskusjon om ulike organisasjonsmodeller ; erfaringer, fordeler og ulemper
  • Nytt fra kommuner med kommentarer og spørsmål

For program og pris:  Grønt nettverk program Drammen 2019

Påmelding

Påmelding

Vennligst fyll inn alle de obligatoriske feltene

Send påmeldingsbekreftelse til: