Hjem Kurs og konferanser Landskonferansen 2022

Landskonferansen 2022

Velkommen til Landskonferansen 2022 i Tromsø!

Bli med på årets høydepunkt i Nordens Paris – når Landskonferansen går av stabelen i august. Tema for konferansedagene er: Aktiv og bærekraftig byutvikling i et helhetsperspektiv. Vi byr på et fullspekket program med mye nytt innen ditt fagområde. I år utvider vi konferansen med en ekstra dag og det er mye og glede seg til. Vi kan love flere spennende og inspirerende innlegg som vil gi deg faglig påfyll, i tillegg til opplevelser helt utenom det vanlige i arktisk miljø. Endelig kan vi møtes igjen. Velkommen til Tromsø!

Sted og tid:
Clarion Hotel The Edge i Tromsø – 30. august – 01. september 2022.

Konferansepriser:
Earlybird: Medlemmer BPI: kr 5.500,-
Earlybird: Ikke medlemmer: kr 6.500,-
NB! Vi har utsatt fristen for å bestille earlybird-billetter og prisene vil øke med kr. 1000,- f.o.m. 08. april. Det er begrenset antall plasser. Få med deg en kollega eller kjent i nettverket og meld dere på i dag!

Konferansen byr på:
– To dagers faglig program
– Mulighet for en ekstra befaringsdag som tar deg med på plassene du får høre om
– Get together mingling og middag
– Festmiddag
– Frivillige morgen- og ettermiddagsaktiviteter
– Oppleve Tromsø!

Kostnader som kommer i tillegg:
– Overnatting: Vi har holdt av rom på The Edge som du kan bestille i påmeldingen
– Befaring: Konferansens tredje dag, kr. 1000,-
– Reise: Fly/buss og transport dekkes selv

Årets Landskonferanse i Tromsø byr på spennende nytt og inspirasjon innen alle våre fagområder: Bad, Park, Lekeplass, Friluftsliv, Nærmiljøanlegg og Idrett.

Vi lover en konferanse med kunnskap og lyst!

 

 

Hovedforedrag:

Fra drøm til virkelighet – A Modern Bike Park for the Next Generations
– Stian Kristoffer Evensen, Prosjektleder Harstad Bike Park
– Bjørn Tore Woll, Styreleder Harstad Cykleklubb

Harstad Bike Park er et prosjekt initiert og eid av Harstad Cykleklubb, i samarbeid med Harstad kommune og samarbeidspartnere. Innlegget setter lys på prosessen  fra idé til virkelighet og beskriver planarbeid, reguleringsplan, finansiering og arbeid med samarbeidspartnere og sponsorer. Vi skal også få høre om planene videre for sykkelparken.

 

Kirkeparken – En blomstrende oase
– Rainer Stange, Landskapsarkitekt Dronninga landskap

Dronninga landskap mottok hedrende omtale i forbindelse med Landskapsarkitekturprisen 2020 for Kirkeparken i Tromsø, der den frodige vegetasjonsbruken ble trukket fram som forbilledlig. Rainer tar oss gjennom prosjektering, bygging, ferdigstilling og befaring av et av de aller mest sentrale byrommene i Tromsø. Hvordan skape liv for folk og frodighet i våre offentlige byrom på 70 grader nord i vår tid. Hva er en beplantet plass rundt ei domkirke? Han skal spesielt ta for seg viktigheten av gatetrærne i Storgata. Han kommer til å gå gjennom vegetasjonspalletten og snakke om viktigheten av synlig, naturlig vann i prosjektene.

Pecha Kucha – Vår Arktiske kyst
– Audun Rikardsen, professor i biologi og naturfotograf  UiT

Den prisvinnende naturfotografen, Audun Rikardsen, har en unik måte å vise frem Nord-Norge gjennom sitt kamera. Han er særlig fascinert av den arktiske kysten og vil i dette foredraget ta oss med på en reise gjennom spektakulær Nord-Norsk natur, med ekstra fokus på områdene rundt konferansestedet, Tromsø.

 

 

Tromsømarka – bymarka midt i byen
– Henrik Romsaas, friluftsrådgiver Tromsø kommune

Tromsømarka ligger som en grønn skatt på toppen av Tromsøya – midt mellom bydelene. Det gir muligheter for å tilrettelegge området for nærfriluftsliv, fysisk aktivitet og som grønn transportåre. Om vinteren er det 40 km med skiløyper som brukes til rekreasjon, idrett og også som transportårer for befolkningen.

Bærekraftig byutvikling og idrett på lag
– Mette Mohåg, Avdelingsdirektør for bymiljø i Tromsø kommune

I innlegget blir det fokus på idrettens rolle i utvikling av gode og bærekraftige bo- og bymiljø, og hvordan man gjennom god planlegging kan oppnå synergier som kommer hele samfunnet til gode.

 

 

Allemannsrettens Hus – Norsk friluftssenter: Snart kan du telte på Oslos tak
– Eskild Rolstad, Utviklingsdirektør KLP
– Bente Lier, Generalsekretær Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftslivs bidrag «Kom inn – Kom ut! Allemannsrettens hus» vant KLPs idékonkurranse om hva toppetasjen i deres nye bærekraftige byggeprosjekt i Oslo sentrum skal inneholde. Dette skal bli et nasjonalt formidlingssenter for friluftsliv og urbane naturbaserte opplevelser. Ideene er mange og inkluderer toppturmuligheter, nasjonalpark på taket, via ferrata, bålplass og fossefall. Her skal du få inspirasjon til naturopplevelser, muligheter til selv å prøve aktiviteter, kunnskap om byplanlegging, nærfriluftsliv og naturen som læringsarena i skolen. Organisasjoner vil holde kurs og seminarer, og gjøre medieproduksjoner.

Besøksforvaltningens harde og myke tiltak – eksempler fra nord
– Gaute Svensson, Førsteamanuensis UiT
– Arvid Viken, Professor emeritus UiT

Besøksforvaltning har fått stadig større plass i både naturforvaltning og i forhold til reiseliv og friluftsliv. Som styringsprinsipp er det imidlertid ikke entydig hva besøksforvaltning er, eller hva det gjør. I denne presentasjonen tar vi utgangspunkt i caser fra Nord-Norge som viser mangfoldet i tenkingen rundt besøksforvaltning i dag.

Bad:

Tromsøbadet; åpningen – coviden – og fremtiden
– Siv-Hege Schrøen, Daglig leder Tromsøbadet

Daglig leder på Tromsøbadet tar oss med litt tilbake i tid og forteller om planleggingen og åpningen av Tromsøbadet august 2019. Anlegget hadde knapt vært i drift et halvt år da Pandemien ble et faktum, og hun vil dele noen av deres erfaringer med å drifte anlegget under en pandemi før hun avslutter med la oss ta del i glasskula, hvor vi får se noen av de framtidige planene for Tromsøbadet og badebyen Tromsø.

Workshop: Pandemien – hvordan traff den oss i badebransjen og hva kan vi lære av det?
– Håkon Andree Egeberg Johansen, Adm. Direktør AdO Arena drift AS.
– Siv-Hege Schrøen, Daglig leder Tromsøbadet

Mange badeanlegg måtte stenge ned opptil  flere ganger gjennom pandemien. Hvordan opplevde badeanleggene samarbeidet med offentlige myndigheter, lokalt og nasjonalt. Hvordan håndterte anleggene nedstengningene, reglene og smitteverntiltakene. Hvilke konsekvenser fikk det for bemanning, markedssituasjon og økonomisk. Hvordan bygget man seg opp igjen og hvordan ser driften ut i dag etter at alle tiltak er borte. Hva lærte vi av pandemihåndteringen?

Hvordan gjenbruke gamle basseng, med Alfheim som utgangspunkt
Carl Joacim Fensbekk, idrettsrådgiver Tromsø kommune

Tromsø kommune nylig etablert Tromsøbadet, vårt nye folkebad. Samtidig ble byens andre basseng tømt og stengt ned, dette gjør at vi nå står med flere større og mindre areal som står ubrukt. Sesjonen vil handle om hvordan man gjenbruker arealet og bygningen, enten til basseng eller andre formål. Sesjonen vil foregå i det gamle bassenget på Alfheim.

 

 

Park:

Holt økopark – Urbant landbruk som et verktøy i klimaomstilling og grønn byutvikling i Tromsø
– Ute Vogel, Daglig leder Holt læringstun – Økoparken

Holt økopark er en naturmøteplass og arktisk urbant landbruksarena bare 2,5 fra Tromsø sentrum. Den baserer seg på et frivillig innsats av engasjerte Pro-Bono fagressurser og borgere for å bevare og utvikle en av Tromsøs viktigste grønne lunger. Prosjektet utvikles gjennom et offentlig-privat samarbeid. Ute Vogel deler erfaringer med utvikling av Økoparken som et samfunnsprosjekt i Tromsø.

Regnbed i kalde klimasoner
– Mari A. Aston Bergset, daglig leder Lo:Le Landskap/landskapsarkitekt
– Kjell Gustavsen, Sivilingeniør vann- og miljøteknikk i Hinnstein AS

Det er stor enighet om at våre bygde miljøer må tilpasse seg en fremtid med mer nedbør og fuktigere klima. I vinterklima er imidlertid ikke disse utfordringene nødvendigvis knyttet til store regnskyll om sommeren, men vel så mye mildværsperioder vinterstid. Dette kan by på helt andre utfordringer enn det som ellers har vært hovedfokus for utvikling av lokale overvannstiltak som regnbed. Vi har jobbet for å få disse lokale og åpne løsningene til å også klare å håndtere vintersituasjoner og dermed øke yteevne og robusthet. Med utgangspunkt i blant annet Storgata i Tromsø, som Lo:Le, og Hinnstein har jobbet med sammen med Verte landskap-arkitektur AS på oppdrag for Tromsø kommune, vil vi belyse noen av disse utfordringene, men også peke mot muligheter for løsninger på disse.

Workshop: Bærekrtaftig stedutvikling med samskaping som verktøy
– Kristine Røiri, Kommunearkitekt Sortland kommune

I Innlegget skal Kristine vise en pop-up park midt i sentrum, der en parkeringsplass ble transformert til en aktivitespark på en uke, i et samarbeid med innbyggere, næringsliv og kommunen. Hun skal også legge frem hvordan innbyggerne og det frivillige på Sortland har skapt en stor park full av aktiviteter, der det gjennom flere år har vokst frem parsellhage, bocciabane, grillhytte, gapahuk, blomsterhage og klatretårn. 27 benker ble bygget av gutta på voksenopplæringen og pensjonerte snekkere. Kristine skal snakke om bærekraft og folkehelse i praksis, om hvordan vi gjennom samskaping ikke bare skaper mer attraktive og inkluderende steder, men også hvordan samskapingsprosessen bidrar til inkludering, eierskap og stolthet.

Anleggstrær med Nordnorsk pågangsmot. Finnes det slike, og hva kan du bidra med ?   
– Kristian Nyvoll, Gartner i Tromsø arktisk-alpine botaniske hage

Nord-Norge er langstrakt med store lys og klimaforskjeller fra milde kystområder til arktiske forhold. Trær og busker spiller en vesentlig rolle i hager, parker og uteområder, hvilke muligheter og begrensninger møter man i nord? 

Idrett:

Yukigassen – den råeste vintersporten i nord?
– Roy Arne Karslen, Styreleder Yukigassen Norway

Innlegget til Yukigassen Norway handler kort om hvordan sporten kom til Vardø, hvordan den har utviklet seg og hvordan den er i dag. Vi får også høre om hvordan Yukigassen har engasjert Vardøværinger og hvordan det har påvirket byens miljø. Yukigassen har vært i Vardø siden 1996 og første turnering ble arrangert i 1997. Det er klart at Yukigassen er en tradisjon for Vardøværingene. Innlegget tar også for seg samarbeidet med Finland og Russland.

Workshop: Hvordan tilrettelegge for vinteraktivitet?
– Siri Eide Storaa, Styremedlem i Bardufoss Skisenter

På Bardufoss har vi fått en OL mester, vi har snø fra slutten av oktober og helt til mai. Vi kjører skiløyper og vedlikeholder skisenteret på dugnad. Men som overalt i landet ser vi at det blir færre yngre utøvere som går på ski og som holder på med aktivitet ute. I samarbeid med Norges Skiforbund og Sparebank 1 Nord-Norge har vi nå ordnet et basisanlegg så å si midt på skistadion som vi håper kan fremme mer aktivitet og lek ute for små og store

Nærmiljøanlegg

Innovative nærmiljøanlegg – Kirkenes Aktivitetspark
– Audun Andersen, Daglig leder for Barentshallene
Sør-Varanger KF

Etter mange politiske runder frem til 2017 om kommunal restfinansiering kom vi igjennom nåløyet i Kulturdepartementet innenfor nyskapende aktivitetsarenaer og fikk på plass en finansieringsramme på totalt 8 millioner. Dette var med å utvikle hele området til Kirkenes Aktivitetspark. Hele området er nå ferdigstilt og har skapt en unik aktivitetsarena sentralt i bykjernen for lavterskel aktivitetsapparater, løpebaner og multiarena.

Friidrettens nærmiljøanlegg – lokale arenaer for mestring og idrettsglede
– Kjersti Smedsrud, Breddesjef Norges Friidrettsforbund

«Friidrett for alle – hele livet» er Norges Friidrettsforbund (NFIF) sin visjon. I arbeidet med å nå denne visjonen er en sentral forutsetning anlegg som er tilpasset lokale forhold og behov. Anleggskonseptene FriFot og Friplassen har som mål å skape arenaer for mestring og idrettsglede i skolegårder og lokalmiljø over hele landet. I foredraget presenterer NFIF konseptene, godt hjulpet av sentrale samarbeidspartnere.

 

 

Workshop: Tilrettelegging for egenorganisert aktivitet – Diskgolffeber i nord
– Henrik Romsaas, friluftsrådgiver Tromsø kommune

Diskgolf er både egenorganisert og organisert. Men det kule er at det organiserer ofte de som ikke finner sin plass i annen organisert idrett. Og det er en måte å snik-friluftifisere ungdom og andre som normalt ikke har den store hangen og trangen til tur i skogen. Med diskgolf kommer de seg ut i naturen sammen med andre og får frisk luft og fysisk aktivitet. Det er også veldig lavterskel der kravet til utstyr er minimalt for nybegynneren. Da vi etablerte første banen i Tromsø hadde jeg ikke helt trua på at dette ville slå an. Nå har det blitt en kjempesuksess og det er behov for å finne egnede arealer for flere baner. 

Strandtorget – lek og aktivitetsanlegg i byrom
– Håkon Waage Gjertsen, Enhetsleder Seksjon byutvikling, park, idrett og friluft Tromsø kommune

Strandtorget er ett av to bytorg med direkte kontakt med sjøen og Tromsøsundet. I 2021 ble lekefeltet på torget sanert bort grunnet slitasje, feil og mangler. Nytt lekefelt skal etableres og stå ferdig sommeren 2022. Som del 2 av prosjektet skal resten av torget planlegges for en helhetlig oppgradering der kunst er en viktig del.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato

aug 30 2022 - sep 01 2022
Utløpt

Tid

10:00 - 16:00

Sted

Clarion Hotel - The Edge
Kaigata 6, 9008 Tromsø

Arrangør

BAD, PARK OG IDRETT
Telefon
950 21 472
E-post
badparkogidrett@nih.no
Nettsted
http://www.badparkogidrett.no
QR-kode

Legg igjen en kommentar

Gå til toppen