Hjem Kurs og konferanser Grønt Nettverk 2022 – Byfortetting sett med grønne briller

Grønt Nettverk 2022 – Byfortetting sett med grønne briller

Bli med på årets nettverksamling i Grønt Nettverk!

I juni samler vi våre medlemmer i Grønt Nettverk til nettverkssamling i Kristiansand. Nettverket er for våre medlemskommuner og skal bidra til bedre utveksling av praktisk erfaring mellom kommunene, diskutere problematikk og utfordringer. Årets hovedtema for samlingen er: «Byfortetting – sett med grønne briller».

Svært mye byutvikling fremover vil skje gjennom fortetting og transformasjon, og vi har de arealene vi har. Det betyr at det i mange tilfeller blir trangere om plassen utendørs, samtidig som vi vil ha flere ut i friluft og aktivitet, barn som voksne.

Hvilke problemstillinger reiser dette for grønne forvaltninger og hvilke grep kan vi ta for å sikre at vi også i framtida kan tilby attraktive uterom for alle i stadig tettere by? Må vi tenke mer sambruk og flerbruk av arealer, på tvers av generasjoner, etater og arealformål? Er det økt kvalitet og innhold et av svarene, og i hvilken grad kan det kompensere for arealknapphet? Hvilke konsekvenser ser vi for forvaltning og drift i dette bildet?

Konferansen i år er lagt til Sørlandets hovedstad, Kristiansand. Kommunen jobber med å ta nye grep i ny kommuneplan og Landskapsnorm for å møte en byutvikling preget av fortetting, og vil belyse dette gjennom innlegg og befaringer på dag en. Telemark og Vestfold fylkeskommune invitert til å presentere rapporten «Tettere byer med høyere kvalitet». Og som vanlig inviteres nettverkskommunene til å si litt om hvordan de arbeider for å ta grep rundt konferansens hovedtema, og der vinklingen kan være alt fra plangrep til driftsspørsmål.

Som vanlig vil det også i år være en åpen post på programmet der kommunene inviteres til å presentere spennende ting de jobber med, eller  tar opp spørsmål de ønsker å drøfte i forumet.

Befaringene vil favne en rekke tema i tillegg konferansens hovedtema, eksempelvis blomsterprogrammet i Kristiansand, løsninger for universell utforming og mye mer.

For de som har lyst blir det også en ettermiddagstur til det nye stupeanlegget i Bertesbukta. Noen som tør å prøve timeteren?

Velkommen til årets nettverkstreff i Kristiansand!

NB! Begrenset antall deltagere: 40 personer.

Tid og sted:
Årets nettverksamling arrangeres 14.-15. juni i Kristiansand. Møtelokaler: Scandic Kristiansand Bystranda. For start og sluttidspunkt, samt øvrig program, se egen fane.

Priser:
Påmeldingsavgift (kun for medlemmer i Grønt Nettverk): kr. 3000,-

NB! Overnatting bookes gjennom påmeldingen og kommer i tillegg til påmeldingsavgiften: kr. 1550,- per natt. Det legges også opp til frivillig middag 14.06. for kr. 650,- per pers.

NB! Endringer i programmet kan forekomme.

 

 

 

Dato

jun 14 - 15 2022
Utløpt

Tid

10:00 - 14:00

Arrangør

BAD, PARK OG IDRETT
Telefon
950 21 472
E-post
badparkogidrett@nih.no
Nettsted
http://www.badparkogidrett.no
QR-kode

Legg igjen en kommentar

Gå til toppen