Startdato/klokkeslett: 27. november 2018 - 05:00

Sluttdato/klokkeslett: 28. november 2018 - 11:00

Kurssted: Trondheim

2 dagers kurs med fokus på:
• service og fornøyde badegjester
• kundegrunnlag og kundetilfredshet
• informasjon, servicearenaer, merking og skilting
• kommunikasjon – både internt og mot gjestene
• ord, uttrykk og stemmeleie
• klagebehandling
• hvordan man blir et godt team

Dette er et aktivt og praktisk kurs!

Se vedlegg for program og annen info:

Service Trondheim 2018

Vi opplever noen utfordringer med vår nettpåmelding – så send påmelding direkte til oss på mail: badparkogidrett@nih.no