2019: Ny forskrift på høring – workshop

Nedenunder finner du foredragene fra workshopen:

Miljødirektoratet Vestli

NFF Myhrvold

NFF Kvalheim

Asker kommune Olsen

Bilde til fri bruk og trykk ved baner «Børst av granulatet»:

Bilde Børst av granulatet NFF

Miljødirektoratets sider ang høring ny forskrift

Informasjon fra Norges Fotballforbund om Kunstgress og granulat:

NFF_1_Vinterdrift

NFF_2_Vårklargjøring

NFF_3_Drift og vedlikehold

Granulat utenfor kunstgressbanen les mer

Svendstuen skole tester ut nytt miljøvennlig granulat les mer

NFF’s sider om anleggsutvikling