Kunstgress: Nyheter fra Miljødirektoratet

Mulig å hindre utslipp av mikroplast fra kunstgressbaner

Miljødirektoratet foreslår en ny forskrift for å hindre at mikroplast sprer seg i naturen fra kunstgressbaner.  Baner som bruker gummigranulater er vår nest største kilde til utslipp av mikroplast.

Les mer

2018-07-24T14:59:09+00:00