Obs! For å bli lekeplassinspektør må inspektørkurs og eksamen gjennomføres og bestås. Dette vil også bli arrangert i 2023, ta kontakt ved spørsmål.
Gjennomført introduksjonskurs og relevant erfaring kvalifiserer til inspektørkurs. For de som ønsker å bli sertifisert inspektør, har man en påfølgende eksamen dagen etter endt instruktør- eller oppfrisknigskurs.

Man kvalifiserer seg til å bli Lekeplassutstyrsinspektør ved å ha relevante forkunnskaper; kurs/ teoretisk kunnskap gjennom og erfaring. Relevant erfaring innebærer 3 års erfaring i løpet av de siste 5 år, med minst 80 timers arbeid relatert til arbeid med lekeplassutstyr  det siste året. Det er kriteriet for å kunne ta eksamen, som må beståes for å bli sertifisert Lekeplassutstyrsinspektør.

Man kan delta på kurs uten å ta eksamen, men kursplasser for de som tar eksamen prioriteres. Søknad om å få ta eksamen må sendes Norsk Sertifisering i forkant, de godkjenner og står for gjennomføring av eksamen. Ved ønske om å bli sertifisert lekeplassinspektør, ta kontakt med oss for mer info.